ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งจำนวน 9 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 ตำแหน่ง มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท เปิดรับสมัคร: วันที่ 8-29

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฎิบัติการ ปี พ.ศ. 2562 จำนวน  50 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา – ผู้สำเร็จปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

Read more

ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 ทุน  รายละเอียดตามลิงค์เว็ปไซต์แนบท้ายนี้ http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar2019//fileStorage/pdf/announce.pdf บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar2019//themes/patana/ 

Read more

การตรวจเยี่ยมนักเรียนศึกษาในสมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษา ณ เมืองซูริค และเมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส และในโอกาสเดียวกันได้เข้าร่วมงาน

Read more

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2562 ณ เมืองลิยง สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วยนักเรียนศึกษาในฝรั่งเศส 26 คน / นักเรียนศึกษาในสวิตฯ 8

Read more

ข่าวทุนการศึกษาจากสถานทูตฝรั่งเศส

Campus France Thailand ประกาศข่าวทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส “ระดับปริญญาโท” ใน “มหาวิทยาลัยของรัฐบาล” สาขากฎหมายมหาชน / การเมืองการปกครอง / การพัฒนาระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2019 ผู้ได้รับทุนจะมีสถานภาพเป็น

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม  – กันยายน  2562  ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic Magnard 75016

Read more

กิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมจัดกิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต  โดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายศรัณย์

Read more