การประชุมประจำปี 2561 นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3-4) ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้จัดการประชุมประจำปี 2561 แก่ นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1  อำเภอ  1 ทุน รุ่นที่ 3 และ

Read more

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชม และ ประชุมร่วมกับ สนร. ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( มทร. ล้านนา) นำโดย ดร. เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์ และ น.ส. รุ่งอรุณ กันทวัง

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน 

Read more

การค้ำประกันค่าเช่าห้องพักนักศึกษา Clé

ปัญหาน่าหนักใจประการหนึ่งของการมาศึกษาในฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษาต่างชาติคือการหาที่พัก และผู้ค้ำประกันเช่าที่พัก  ซึ่งหากไม่มีคนรู้จักยอมค้ำประกันให้  ก็ต้องใช้บริการของธนาคาร ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมสูง และต้องมีเงินฝากประจำแตะต้องไม่ได้ทิ้งไว้  แต่ว่าปัญหาดังกล่าวมิได้เป็นเรื่องหนักอกอีกต่อไปแล้ว นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา  เนื่องจากรัฐได้จัดตั้งกองทุนค้ำประกันค่าเช่าห้องพัก สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันส่วนตัวได้  การค้ำประกันของรัฐนี้ เป็นที่รู้จักในชื่อว่า Clé ย่อมาจากคำว่า Caution Locative Etudiante

Read more

กิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2561

สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 4  เมษายน 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ขอเชิญชวน นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ

Read more

ข่าวทุนการศึกษา : CampusFrance Thailand

CampusFrance Thailand ประกาศเรื่องทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในระดับ ป.โท ป.เอก และทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก(Post-doc)  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องนโยบายและวิสัยทัศน์  “Make Our Planet Great Again” ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel MACRON  

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส ต้องการล่ามฝรั่งเศส-ไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส ประกาศรับผู้ที่สนใจเป็นล่ามให้กับ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Post-ITB Road Show 2018  เพื่อเจรจาส่งเสริมการขายกับธุรกิจท่องเที่ยวฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 รายละเอียดการจัดงาน 1. เมือง Lyon

Read more

การตรวจเยี่ยม นทร. ณ สมาพันธรัฐสวิส (ตอนที่ 2)

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Geneva และ Lausanne ณ สมาพันธรัฐสวิส และ นทร. โครงการ 1อำเภอ 1

Read more

การตรวจเยี่ยม นทร. ณ สมาพันธรัฐสวิส (ตอนที่ 1)

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Geneva และ Lausanne ณ สมาพันธรัฐสวิส และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ

Read more

การตรวจเยี่ยม นทร. ที่ Nantes – มกราคม 2561

ในระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2561   อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย  และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ป.เอก ณ เมือง Nantes  โดยมี นายธนพัฒน์

Read more