วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic Magnard 75016

Read more

กิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมจัดกิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต  โดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายศรัณย์

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Clermont-Ferrand และ Lyon 21-22 พฤษภาคม 2562

  ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. สุภคกุล สงวนสุข  นทร. 1 อำเภอ

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Read more

บริษัทการบินไทยเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องน้ำหนักสัมภาระ

ตามที่บริษัทการบินไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องน้ำหนักสัมภาระ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอแนะนำให้นักศึกษาที่จะเดินทางเส้นทางยุโรป-ไทย ขอให้ศึกษาข้อมูลเรื่องดังกล่าวก่อนการเดินทาง สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส พฤษภาคม 2562 ภาพจาก : mango zero   สัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่าย : นโยบายสัมภาระภายใต้เกณฑ์พิจารณาตามน้ำหนัก ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ยกเว้น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประเภท น้ำหนักสัมภาระทุกชิ้นรวมกันสูงสุด

Read more

ประกาศเรื่องเช็คของ สนร. ฝรั่งเศส

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง   เช็คของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ณ  วันที่ 30  เมษายน 2562  ปรากฏว่ามีรายการเช็คที่ผู้รับเงินรับไปแล้วยังไม่ได้นำไปเบิกเงินจากธนาคาร  โดยมีระยะเวลานานเกิน  10  ปี ดังนี้ 1. เช็คเลขที่ 4628916  ออกเช็คเมื่อวันที่  19

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 11.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic-Magnard

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

เรื่อง พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif – 94800     เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีทางศาสนาซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

เรื่อง พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส    เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัว แสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6

Read more

โครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer (NBI YES) สำหรับนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI)  เป็นมูลนิธิไม่แสวงกำไรและมุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างภาวะการนำ ภาวะการบริหาร บนฐานคุณธรรม ให้แก่ผู้บริหารและเยาวชนในหลักสูตรต่างๆ สถาบันฯ ได้จัดโครงการระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในชื่อโครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer

Read more