การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) เข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ( ศูนย์สรรหาและเลือกสรร – ศสล.) ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในรูปแบบ Infograghic ตามหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 2

Read more

การพบปะหารือเรื่องภารกิจความร่วมมือทางการศึกษา กับที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา สอท. ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ Guillaume DA อาจารย์จากคณะ  Biological Engineering  ซึ่งจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ณ ที่ทำการ สนร. ฝรั่งเศส

Read more

ปริญญาบัตร (Diplôme) สูญหายและการขอรับสำเนา

โดยปกติแล้วนักศึกษาจะเก็บเอกสารสำคัญประจำตัวทุกรายการไว้อย่างดีในที่ปลอดภัย แต่หากวันหนึ่งเอกสารนั้นสูญหาย ชำรุดฉีกขาด ถูกขโมย หรือเก็บรักษาอย่างดีจนลืมว่าอยู่ที่ใด จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้เอกสารสำคัญนั้นกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเอกสารนั้นเป็นใบปริญญาบัตรที่แสดงวุฒิการศึกษาของบุคคล นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะได้รับเอกสารรับรองสำเร็จการศึกษา (Attestation de réussite au diplôme) ก่อนเป็นลำดับแรก หลายคนจึงเดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่รอรับปริญญาบัตร (Diplôme) เนื่องจากต้องใช้เวลารอหลายเดือนหรือมากกว่านั้น โดยสถาบันจะนำส่งปริญญาบัตรไปให้นักศึกษาในภายหลัง

Read more

ฟุตบอลโลก 2018 ฝรั่งเศส -โครเอเชีย

ในโอกาสที่นักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2018  วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 นี้  ในเมืองต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส  จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อให้กองเชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสมีโอกาสชมการถ่ายทอดสดร่วมกันในครั้งนี้ โดยที่เทศบาลกรุงปารีส จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณหน้าเทศบาลกรุงปารีสและบริเวณสนามหญ้าหน้าหอไอเฟล ซึ่งจะจัดให้มีจอฉายขนาดใหญ่เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขัน โดยคาดว่าจะมีกองเชียร์ประมาณ 90 000 คน และจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยประมาณ

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน 

Read more

สนร. ฝรั่งเศส หารือกับผู้แทน บ. ExxonMobil Limited

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้แทน 2 รายของบริษัท ExxonMobil Limited (เลขที่ 54 ถ. สาธรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพ)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทธุรกิจน้ำมันและก๊าซในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วน Business Support Center

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Dijon

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเข้าร่วมฟังการบรรยายเปรียบเทียบระบบการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยนายณัฐวุฒิ คล้ายขำ นักเรียนทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานหลักสูตร ป. โท ปีที่

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างทัศนคติ และปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. (ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้-ศกศ.) ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ใกล้เคียง  โดยรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาในต่างประเทศ และเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 30 คน  และนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไป 30 คน  รวมทั้งสิ้นประมาณ

Read more

การประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล ณ ห้องประชุมโรงแรม Novotel Pont de Sèvres เลขที่  13 Grande rue 92310 Sèvres

Read more

การประชุม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ กรุงปารีส

  ในโอกาสที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  น.ส. วิสา แซ่เตีย (ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ) และนายสมชาย อินจอหอ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ) เดินทางมาติดตามดูแล และเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนที่ศึกษาในทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ 18

Read more