การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ทุนการศึกษาโครงการ EGAT Scholarship 2019

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีโครงการ EGAT Scholarship 2019 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2562 โดยจะให้ทุนศึกษาในชั้นปีที่ 4 ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษา จะเข้าทำงานกับ กฟผ. ทันที และเมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่

Read more

งาน Careers Fair 16-17 ก.พ. 2562 ประเทศอังกฤษ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงาน Careers Fair  ระหว่างวันที่ 16 – 17  กุมภาพันธ์ 2562  ณ  Imperial College London South Kensington Campus  ประเทศอังกฤษ  สำหรับผู้ที่กำลังหา internship

Read more

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข่าว การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562  ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  ดังนี้ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

Read more

การศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นหนึ่งในสามประเทศชั้นนำ เรื่องการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา นาโนและเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ ประเทศฝรั่งเศสจัดเป็นประเทศอันดับที่ 5 ของประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OCDE) ที่มีงบประมาณเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาถึง 45 พันล้านยูโร และมีงบประมาณด้านอวกาศเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศส 41.1%

Read more

ตรวจเยี่ยม นทร. ที่เมือง Montpellier 10-11 มกราคม 2562

ในระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2562 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย  และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ก.วิทย์ ที่ศึกษาที่เมือง Montpellier และได้พบกับอาจารย์ Jean – Michel

Read more

การประชุม สนทฝ วันที่ 1-3 มีนาคม 2562

ตามที่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดการเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2562 ในหัวข้อ “แบ่งปันองค์ความรู้ เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิตอล” ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ เมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝรั่งเศส นั้น ก.พ. พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นทร.

Read more

วโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ Cercle de l’Union Interalliée 75008

Read more

นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน ได้รับคัดเลือกรับทุนรัฐบาล ก. วิทย์ ประเภทบุคคลในต่างประเทศ ปี 2561

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส จำนวน 2 ราย ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคลในต่างประเทศ ประจำปี 2561 ดังประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียด 

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนมกราคม – มีนาคม 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือน มกราคม – มีนาคม  2562 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3

Read more

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8

ตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป กำหนดจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8  (TSAC2019) โดยร่วมกับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนในประเทศอังกฤษ จัดงานประชุมวิชาการนักเรียนในทวีปยุโรป พร้อมกับงานประชุมสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 11 (SACC2019) โดยใช้ชื่อย่อของงานว่า SACC-TSAC2019 ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป และมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “Dare to

Read more