การเยี่ยมโรงเรียน St Quentin enYvelines

Imprimer
2007-09-10 11:06:05

การเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de St. Quentin en Yvelines วันที่ 31 สิงหาคม 2550

(JPG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) นำโดย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสุชาดา รังสินันท์ และ เจ้าหน้าที่ 2 ราย เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน Lycée d’Hotellerie et de Tourisme de St. Quentin en Yvelines ซึ่งมีผู้อำนวยการ ( Monsieur Michel GAILLOT) และคณาจารย์ให้การต้อนรับ

อทศ. ณ กรุงลอนดอน กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (BTS) ระหว่างรัฐบาลไทย และ ฝรั่งเศส เมื่อปี 2549 สนร. ได้จัดให้ นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 1) เข้าศึกษาในหลักสูตร อาชีวศึกษาด้านการโรงแรม-ภัตตาคาร และด้านการท่องเที่ยวในโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถาบันของรัฐบาลฝรั่งเศส

อทศ ณ กรุงลอนดอน แจ้งผู้อำนวยการ GAILLOT ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันนี้ว่า นทร. ทั้ง 3 ราย ได้รายงาน สนร. ทราบถึงสิ่งแวดล้อมในสถาบัน ทั้งการเรียน เพื่อนร่วมชั้น และ อาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้อำนวยการ และ อาจารย์ของสถาบัน ทำให้ นทร. เรียนอย่างความสุขและผลการเรียนดี จึงขอขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

(JPG) (JPG) (JPG)

ผู้อำนวยการ GAILLOT ชื่นชมนักเรียนไทย ที่มีความมุ่งมั่น และ ตั้งใจเรียน ยิ้มแย้ม อาสางาน เข้ากับเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นได้เป็นอย่างดี พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การที่นักเรียนไทยประสบความสำเร็จ ในการเรียนที่สถาบัน ฯ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ นทร. มีโอกาส เตรียมความพร้อมทางภาษาฝรั่งเศส 1-2 ปี ก่อนเข้าศึกษา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้ความสำคัญกับการต้อนรับผู้มาเยือน ทำให้ นักเรียนไทยได้รับยกย่องว่า เป็นนักเรียนตัวอย่างด้านการศึกษาด้านนี้ จึงกล่าวได้ว่า เป็นโครงการความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ส่งนักเรียนของสถาบันไปฝึกงานในประเทศไทย ตลอดจนมีความร่วมมือ จัดการแลกเปลี่ยนดูงานของอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาของไทย และ ฝรั่งเศส ร่วมสังเกตการณ์ การเรียนการสอน และ การสอบข้อสอบแห่งชาติเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (BTS)

ในตอนท้าย นทร. โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2 ) จำนวน 4 รายได้เดินทางมาถึงสถาบันเพื่อรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ สถาบัน

อทศ ณ กรุงลอนดอน มอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการGAILLOT เพื่อขอบคุณในการดูแล นทร. เป็นอย่างดี พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการคนใหม่และขอความร่วมมือในการดูแล นทร. ทั้ง 7 รายอย่างใกล้ชิดต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส สิงหาคม 2550