นทร. Cesar Ritz-Swiss แนะนำตัว

Imprimer
2007-04-18 16:43:27

พวกเรานักเรียนทุนรัฐบาลโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รุ่นที่สอง จำนวนสิบสองคน ผู้ซึ่งได้มาร่วมใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง ณ สถาบัน Institut Hotelier “César Ritz” ร่วมกันประกอบด้วย

1.นายนที แซ่ตั้ง อ.องครักษ์ จ.นครนายก

2.นายจักรกริช จ้ายนอก อ.คง จ.นครราชสีมา

3.นายจตุพล มนชะอุ่ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

4.นายฉัตรมงคล ปักธงชัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

5.นายไกรสร ไชยชนะ อ.ลอง จ.แพร่

6.นางสาวณัฐภัทร พูลสาริกิจ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

7.นางสาวศรีสุดา แสงอรุณ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

8.นางสาวกรนิก ยอดคำตัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีษะเกษ

9.นางสาววรินธร เครือออน อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

10.นางสาวทัศนีย์ ปิ่นทอง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

11.นางสาวพัชรี สัตยารังสรรค์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

12.นางสาวสาธิยา อมาตย์มนตรี อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

(JPG) (JPG) (JPG) (JPG) (JPG)

(JPG)

รูปที่ 1-3สี่สาวแสนสวยซ้อมรำยอยศพระลอ ในงาน marina event in concept “cruise around the world”

รูปที่ 4 นี่เป็นอีกสองงานที่เราได้รับเชิญให้ไปร่วมรำ คือ “charity ball” ซึ่งเป็นงานที่นักศึกษา panama จะนำรายได้ ไปมอบให้แก่เด็กยากจนใน panama และ “christmas event”ซึ่งเป็นงานที่นักศึกษาปีที่สามฝึกเป็น organizer

รูปที่ 5 ระหว่างภาคการศึกษาที่ผ่านมา เรายังได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับ Wine Lover Club ไปยัง Zurich เมืองที่ถือได้ว่าคึกคักที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และถือว่าพวกเราโชคดีมากๆ ที่วันนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่เทศกาล “Happy Hours : zuri-gugge” จัดขึ้น เทศกาลนี้เป็นเทศกาลเกี่ยวกับดนตรี เหล่าบรรดานักดนตรีจะพากันแต่งตัวประหลาดๆ ออกมาบรรเลงดนตรี ให้พวกเราได้ร่วมสนุกกัน

รูปสุดท้าย วันชาติไทย วันที่คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางมาร่วมแสดง ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดโดยสถานฑูตไทย และสามตัวแทนจาก Cesar Ritz ได้ร่วมแสดง ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย