การเยี่ยม นทร.โครงการฯ และสถาบันฯ สวิตเซอร์แลนด์

Imprimer
2007-03-30 09:48:54

การเยี่ยม นทร. โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ศึกษา ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเยี่ยมชมสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2550

(JPG)
Visite César Ritz

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550 อัครราชทูตที่ปรึกษา (นางสุชาดา รังสินันท์) พร้อมด้วย จนท. สนร. 2 ราย เดินทางไปประชุม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 2 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 21 ราย ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อรับทราบปัญหาและ/หรืออุปสรรคในการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้รับความเอื้อเฟื้อห้องประชุมจากสถาบันการศึกษา Institut Hôtelier César Ritz เมือง Le Bouveret

ในการนี้ สนร. ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดูแลจัดการการศึกษา จากนั้น นทร.

ได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาที่ตนมีในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะหาทางปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่ให้เหมาะสมขึ้น และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

ช่วงท้ายของการประชุม อทศ. ได้ให้ข้อคิดแก่ นทร. ในการเรียนรู้ที่จะพลิกวิกฤตต่างๆ ที่ตนประสบ ให้เป็นโอกาสดีของชีวิต ด้วยการปรับวิธีการมองปัญหาและทัศนคติให้เป็นไปในเชิงบวก และขอให้ นทร. ทุ่มเทใจมุ่งมั่นให้กับการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย

จากนั้น อทศ. จึงได้ประชุมร่วมกับ Mr. Hervé Fournier รองอธิการบดี สถาบัน César Ritz เพื่อติดตามการศึกษาของ นทร. ที่กำลังศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ สถาบันดังกล่าว

(JPG) (JPG)

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2550 ภาคเช้า คณะ จนท. สนร. เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการสถานศึกษา Internation Hotel Management Institute (IMI) ณ เมือง Kastaniembaum โดย Mrs. Irawaty Furrer ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำคณะ จนท. เยี่ยมชมสถาบัน พร้อมนี้ สนร. ได้ประชุม นทร. โครงการ รุ่นที่ 1 และ 2 ศึกษาหลักสูตรวิชาการโรงแรม ณ สถาบันดังกล่าวจำนวน 9 ราย เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาของ นทร.

(JPG)
Visite IMI
(JPG)

ภาคบ่ายวันเดียวกัน คณะ จนท. ได้ออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมชมสถานศึกษา DCT International Hotel and Business Management School ณ เมือง Vitznau โดยมี Mrs. Sharon Spaltenstein ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้นำคณะเยี่ยมชมสถานศึกษา และแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน จากนั้น อทศ. และ จนท. สนร. จึงประชุมติดตามสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษาของ นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 2 ซึ่งศึกษาหลักสูตรวิชาการโรงแรม ณ สถาบันดังกล่าว จำนวน 4 ราย

(JPG)
Visite DCT
(JPG)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 คณะ จนท. ออกเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศส

ข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง

1. Institut Hôtellier César Ritz

2. Internation Hotel Management Institute (IMI) : www.imi-luzern.ch

3. DCT International Hotel and Business Management School : www.dct.ch

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) มีนาคม 2550