ประชุม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 1

Imprimer
2007-03-06 14:52:09

ประชุม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 1 ( 2547 )

เรื่อง “การวางแผนการศึกษาในอนาคต”

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

(JPG) ภาคเช้า 10.00 น.

นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( 32 ราย) และ จนท. ทุกรายพร้อม ณ ห้องประชุม สอท.

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ( นายธนะ ดวงรัตน์) กล่าวต้อนรับและยินดีที่ได้พบ นทร. ในวันนี้ และกล่าวถึงการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 320 ปี ในปี 2549 ซึ่งการมีนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ทั้ง 2 รุ่น จำนวนกว่า 350 คน และเป็น นทร. รุ่นเล็กมาเรียนในประเทศฝรั่งเศส ในปี 2547 และ 2549 เป็นสิ่งยืนยันความสัมพันธ์อย่างดี

ฯพณฯ กล่าวถึงประสบการณ์ที่มาศึกษาในต่างประเทศเมื่ออายุน้อย แต่ นทร. โครงการฯ มาศึกษาต่างประเทศ หลังจากจบมัธยมปลายและมาเป็นกลุ่ม ซึ่งมีข้อดีด้านความอบอุ่นใจเพราะมีเพื่อน และได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอีกด้วย

อทศ. ณ กรุงลอนดอน (นางสุชาดา รังสินันท์) ขอให้ นทร. แนะนำตัวและเพื่อนสนิทที่มาประชุมในวันนี้ และ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้เพื่อ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมี เพื่อนๆ นทร. และ สนร. ร่วมหาทางแก้ไข ค้นหาและพบคำตอบให้กับตัวเอง เป็นโอกาสที่ดีได้สำรวจตัวเอง มองอนาคต และวางแผนอนาคตทางการศึกษา ให้แก่ตนเองได้อย่างถูกต้อง

(JPG) (JPG) (JPG)

อทศ ณ กรุงลอนดอน กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของ โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ในปัจจุบัน

ในปี 2547 รัฐบาลได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในแต่ละอำเภอ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี นทร. 183 คน มาศึกษาในประเทศฝรั่งเศส โดยยังไม่ได้เตรียมการด้านภาษามาเลย

ในปี 2549 นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 2 มีการเตรียมตัวก่อนเดินทาง 6 เดือนในประเทศไทย ขณะนี้ กำลังเรียนเตรียมภาษาฝรั่งเศสอยู่ในศูนย์ภาษา 11 แห่งในฝรั่งเศส ซึ่งอาจจะได้มีโอกาสพบกันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องแล้ว

ปัจจุบัน นทร. โครงการฯ รุ่นที่ 3 รัฐบาลเห็นชอบในหลักการให้มีโครงการนี้ต่อไป โดยเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้ใช้งบประมาณแผ่นดิน แทนงบประมาณจากกองฉลาก ดังนั้น การดูแลและจัดการศึกษา นทร. โครงการรุ่นที่ 1 และ 2 ในปัจจุบันจะเข้มงวด มีระเบียบที่ชัดเจนขึ้นกว่าในระยะแรก การใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นอย่างประหยัด

พักทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย 13.30 น. ช่วงที่ 1 : ไขข้อข้องใจ

นทร. สะท้อนปัญหาด้านการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างที่ศึกษา ในประเทศฝรั่งเศส โดย อทศ. ณ กรุงลอนดอน และ จนท. ตอบคำถาม

ช่วงที่ 2 : การวางแผนการศึกษาในอนาคต อทศ. ณ กรุงลอนดอน ตอบคำถามและให้คำแนะนำ การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียน ในบางครั้งอาจจะต้องมีผู้ช่วย ทั้งนี้เพื่อการเรียนอย่างมีความสุข ขณะนี้ นทร. ควรประเมินสถานการณ์ และความสามารถของตนเอง เพื่ออนาคตทางการศึกษาโดยมี สนร. คอยช่วยเหลือ สนับสนุนให้ นทร. เรียนสำเร็จตามหลักสูตรและมีความสุข

นทร. แยกย้ายกลับเมืองที่ศึกษา ด้วยความเข้าใจและมีแนวทางเรียนอย่างมีความสุขไปปรับใช้ และพร้อมวางแผนการศึกษาในอนาคตให้กับตัวเอง

16.30 น. ปิดการประชุม

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส – ก.พ. 2550