วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 12 ส.ค. 2560

Imprimer
2017-08-09 10:05:10

(JPG)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ดังรายละเอียดท้ายนี้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ (8 Greuze 75116 Paris) มีลำดับพิธี ดังนี้

เวลา 09.30 น.
-  * เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
-  * ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
-  * ผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม

การแต่งกาย – ผ้าไทยสีฟ้าอ่อน หรือชุดสุภาพสีฟ้าอ่อน หรือชุดสุภาพสีอ่อน

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านและครอบครัวเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / สิงหาคม 2560