ทุนกระทรวงวิทย์ ปี 2560 จำนวน 10 ทุน

Imprimer
2017-07-31 18:18:23

(JPG)

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 ทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ในการนี้ ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนฯ สวทช (ศนวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar2017/themes/patana55/

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2560

PDF - 133 ko
ทุนปี 2560