สำนักงาน BOI ณ กรุงปารีส รับสมัครบุคคล 1 ตำแหน่ง

Imprimer
2017-07-18 09:57:17

(JPG)

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น

สนร. ฝรั่งเศส จึงขอประกาศข่าวดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2560

PDF - 110.6 ko
BOI รับสมัครงาน