นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ได้รับรางวัล The winner best poster prize

Imprimer
2017-05-07 16:20:59

(JPG) นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ The Institute for Work and Health (IST), Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ British Occupational Hygiene Society (BOHS) Conference ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560 ณ เมือง Harrogate ประเทศอังกฤษ หัวข้อการนำเสนอ Airborne Portland cement nanoparticles during bag emptying ได้รับรางวัล The winner best poster prize

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2560