ประชุมความร่วมมือทาง กศ กับ Campusfrance

Imprimer
2017-04-05 16:15:47

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปร่วมประชุม ณ องค์กร Campus France - Paris โดยมี Mme. Mathilde MALLET และ Mme. Simona DURAND เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

ในโอกาสดังกล่าวที่ประชุมได้หารือในเรื่องความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างไทยและฝรั่งเศส และการประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศทางการศึกษาฝรั่งเศสทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อดึงดูดนักศึกษาไทยมาเรียนในประเทศฝรั่งเศสในอนาคต

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2560

(JPG)