ม เกษตรศาสตร์รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์

Imprimer
2017-04-05 14:48:13

ตามที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ สนร. ฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นั้น

สนร. ฝรั่งเศส จึงขอประกาศข่าวดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2560

PDF - 136.9 ko
Kasetsart University