ม. ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์

Imprimer
2017-03-09 14:59:08

ตามที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ สนร. ฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ “สาขาเศรษฐศาสตร์” และ “สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง” จำนวนหลายอัตรา ให้แก่นักเรียนไทยในต่างประเทศที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท-เอก นั้น

สนร. ฝรั่งเศส จึงขอประกาศข่าวดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดย นักเรียนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่www.econ.tu.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2560

PDF - 259.1 ko