"ทุน Franco-Thai 2017"

Imprimer
2017-02-06 11:41:48

ประกาศข่าว "ทุน Franco-Thai 2017" สำหรับทุนการศึกษา ป.โท และ ป.เอก ในประเทศฝรั่งเศส ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครให้พร้อม โดยสามารถสมัครได้ออนไลน์ที่ http://www.francothai-science.org/scholarships/

กำหนดปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กุมภาพันธ์ 2560

(JPG)