ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2560

Imprimer
2017-02-01 14:02:06

ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560 เพื่อศึกษาระดับ ปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ รายละเอียดตาม Link ที่แนบ

https://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentIternshipScholarship/Scholarship/Pages/Page-Table-of-Scholarship-Announcement_18Dec2014.aspx

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ทีมทุนการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย

Email : HRD-ScholarshipTeam@bot.or.th ; DechaP@bot.or.th ; ChutimoS@bot.or.th ;

โทรศัพท์ +662 283-6754, +662 283-5782

จึงประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาดังกล่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส/มกราคม 2560