ภาพฤดูหนาวในสถานศึกษา ฝศ และ สวิตฯ

Imprimer
2017-01-24 14:08:10

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นมา อากาศในยุโรปเย็นลงอย่างรวดเร็ว บางเมืองมีหิมะตกมากและอากาศติดลบเป็นอาทิตย์ สนร. ขอแนะนำให้นักเรียนทุกท่าน ดูแลร่างกายให้อบอุ่น และถึงแม้อากาศครึ้มไม่มีแดด ก็ขอให้ดูแลจิตใจให้สดชื่นนะคะ ... สนร. มีภาพบรรยากาศหน้าหนาวในสถานศึกษาทั้งในฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์มาฝากกันค่ะ

1. Université du Maine – Le Mans ภาพสวยๆ จาก น.ส. นุชรินทร์ โยปัดทุม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 กำลังศึกษา ป. ตรี ปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์

(JPG) (JPG) (JPG)

2. Les Roches – Bluche, Switzerland ภาพสวยๆ จาก นายภัทรพล สุดชารี นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 กำลังศึกษา ป. ตรี ปีที่ 2 สถาบันการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(JPG) (JPG) (JPG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2560