เยี่ยม IUT-Le Creusot และ Univ. de Bourgogne

Imprimer
2007-01-29 10:32:50

การปฏิบัติราชการ ของ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Le Creusot และมหาวิทยาลัย Université de Bourgogne เมือง Dijon วันที่ 16-17 มกราคม 2550

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายธนะ ดวงรัตน์) พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นางสุชาดา รังสินันท์) พร้อม เจ้าหน้าที่ 2 ราย ได้รับเชิญไปเยี่ยมชมกิจการการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Institut Universitaire de Technologie – IUT) ณ เมือง Le Creusot ซึ่งมีนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (โอดอส) รุ่นที่ 2 จำนวน 19 ราย ศึกษาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส และ เตรียมความพร้อม ทางด้านวิชาการ

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ ออท. ได้ประชุมร่วมกับ M. Jean-Luc GISCLON ผู้อำนวยการสถาบัน IUT และ M. Hubert DERODE อาจารย์ผู้สอน ประจำสถาบัน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษา และเตรียมความพร้อมทาง ด้านวิชาการของ นทร. โอดอส รุ่น 2 เพื่อติดตาม ผลการศึกษาของ นทร. ทั้ง 19 ราย จากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจการของสถาบัน ซึ่งเปิดสอนสาขาเฉพาะด้านดังนี้

1. สาขาเครื่องกลและการผลิต (Génie Mécanique et Productique)

2. สาขาการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เพื่อการอุตสาหกรรม (Génie Electrique et Informatique Industriel)

3. สาขามาตรวิทยา (Mesure Physique)

4. สาขาการตลาด(Techniques de Commercialisation)

(GIF)

(GIF)

ในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุมสถาบัน IUT ฯพณฯ ออท. ได้ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุนรุ่นที่ 2 ศึกษา ณ สถาบัน IUT Le Creusot จำนวน 19 ราย นักเรียนทุนโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุนรุ่นที่ 1 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Dijon จำนวน 1 ราย นักเรียนทุนส่วนตัว ศึกษา ณ สถาบัน IUT Le Creusot จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 21 ราย

(GIF)

(GIF)

ภาคค่ำของวันเดียวกัน M. André BILLARDON นายกเทศมนตรีเมือง Le Creusot พร้อมคณะผู้บริหารจำนวน 4 ราย ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ออท. และคณะ รวมถึงคณะผู้บริหารจากสถาบัน IUT M. GISCLON, M. DERODE, M. Philippe BOURGES ประธานกรรมการคณะผู้บริหารสถาบัน IUT เมือง Le Creusot และ M. Eric FAUVET เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมของโรงแรม La petite Verrerie

(GIF)

(GIF)

วันพุธที่ 17 มกราคม 2550 ฯพณฯ ออท. และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Université de Bourgogne ตามคำเชิญของ M. Jean – Claude FORTIER อธิการบดีมหาวิทยาลัย ซึ่งรอให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย ภาคบ่ายของวันเดียวกัน ฯพณฯ ออท. และคณะจึงได้เดินทางกลับกรุงปารีส

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส