เยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน Montpellier

Imprimer
2006-12-14 10:06:52

การเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย Montpellier 2 และ การเยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และคณะ

(JPG) (JPG) (JPG)

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ( นายธนะ ดวงรัตน์) และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสุชาดา รังสินันท์ พร้อม จนท. สนร. 3 ราย ได้รับเชิญจากสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา ( IUT) มหาวิทยาลัย Montpellier 2 เพื่อเยี่ยมชมกิจการและเยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ที่กำลังศึกษาในสถาบัน ( รุ่นที่ 1 และ 2 รวม 24 คน ) ดังรายละเอียด

ภาคเช้า

คณะฯ ออกเดินทางจากกรุงปารีส เวลา 7.24 น. ถึงเมือง Montpellier เวลา 11.00 น. โดยฝ่ายฝรั่งเศส M. Alain ROUSSET ผู้อำนวยการสถาบัน IUT / M. Jacques LAUTIER ผู้ประสานงานโครงการ ODOS ของสมัชชาผู้อำนวยการ IUT ( ADIUT) / M. Gilles GUEVELLOU ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหาร และ Mme. Christine MARTI ผู้รับผิดชอบวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะฯ ณ สถานีรถไฟ Montpellier พร้อมนำเยี่ยมชมเมือง

คณะฯ และ นทร. โครงการ ฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากฝ่ายฝรั่งเศส นำโดยรองนายกเทศมนตรี ( Mme. Andrée Weill) ณ ศาลาเทศบาลเมือง Montpellier

ฯพณฯ ออท. กล่าวถึงความสัมพันธ์ฝรั่งเศส- ไทย นับตั้งแต่สมัย พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส และในวันนี้มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 24 คน กำลังศึกษา ณ เมือง Montpellier มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ นับได้ว่าเป็น เครื่องยืนยันความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกว่า 320 ปี โดยหวังว่า นทร. จะได้รับการดูแลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเปรียบเสมือนลูกหลาน

(JPG) (JPG)

ภาคบ่าย

คณะได้พบ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่น 1 และ 2 ณ ห้องรับรอง สถาบัน IUT

ฯพณฯ ออท. ได้สนทนากับ นทร. ให้ข้อคิดดังนี้

1. เรื่องการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากการศึกษาในห้องเรียน และศึกษาจากสื่อต่างๆ ในชีวิตประจำวันแล้ว การมีเพื่อนต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และเป็นการฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

2.การทำหน้าที่ของตน ณ วันนี้ให้ดีที่สุดและเติบโตตามวัยเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังส่วนต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง และประเทศชาติในวงกว้างต่อไป

อทศ. ณ กรุงลอนดอน ได้ตอบคำถาม และชี้แจงเรื่องต่างๆ และชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ นทร. จะทราบข้อเท็จจริงและคลายความกังวลใจ มุ่งมั่นทำหน้าที่ นทร. ให้เต็มความสามารถ

นทร. กล่าวถึงการเรียนและการสอนของสถาบัน การมีครอบครัวต้อนรับชาวฝรั่งเศส ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ ซึ่ง นทร. มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก นทร. โครงการฯ รุ่นพี่ได้รายงานเรื่องการเรียน และให้คำแนะนำรุ่นน้องในเรื่องต่างๆ จากประสบการณ์ตรง

(JPG) (JPG) (JPG) (JPG)

การเยี่ยมชมกิจการของสถาบัน ผู้อำนวยสถาบัน IUT และอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ - เครื่องกลของไหล ห้องปฏิบัติการทางเคมี และห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอาหาร - การผลิตอาหารสำเร็จรูป

ฝ่ายฝรั่งเศสโดย ผู้อำนวยการสถาบัน IUT เป็นผู้แทนกล่าวปิดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่่ สาขาวิศวกรรมชีวภาพ ฯพณฯ กล่าวขอบคุณที่จัดการให้การต้อนรับ คณะฯ และ นทร. ของสถาบันในครั้งนี้

ออกเดินทางกลับปารีสโดยรถไฟ TGV โดยมีผู้แทนฝ่ายฝรั่งเศส มาส่ง ณ สถานีรถไฟ Montpellier

คณะกลับถึงปารีสโดยสวัสดิภาพ เวลา 22.06 น. ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง Montpellier

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 13 ธันวาคม 2549