นิทรรศการ Regards croisés France/Thaïlande

Imprimer
2015-12-22 16:52:19

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ภูมิใจเสนอคำบรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาพถ่ายนิทรรศการ « Regards croisés France/Thaïlande » ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนทุน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4 ที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DU PFST) ณ ศูนย์ภาษา สถาบัน IUT แห่งมหาวิทยาลัย Le Mans ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาที่เมืองเลอมองส์

Les étudiants thaïlandais de l’IUT du Mans [DU Préparation aux formations scientifiques et technologiques] ont organisé une exposition de photos sur le thème "Regards croisés sur la France et la Thaïlande" qui avait lieu du 7 au 11 décembre 2015 dans le hall de l’IUT. Le mardi 8 décembre 2015 de 12h00 à 14h00 ils ont présenté leur exposition en expliquant aux étudiants et aux gens qui sont venus nombreux la voir. Ils ont porté à cette occasion les vêtements traditionnels pour montrer la diversité de la culture vestimentaire en Thaïlande. Ils ont également fait goûter des gastronomies thaïlandaises : des Pat Thaï, des biscuits (Kanom Kleep Lamduan) et du flan au lait de coco avec du riz gluant au lait de coco (Khao Nieuw Sangkaya). Cette exposition a reçu une grande attention du public et a été une occasion pour les étudiants thaïlandais d’échanger sur les différentes cultures.