งานเทศกาลวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส

Imprimer
2006-09-28 16:02:11

วันที่ 15 ก.ย. 2549 เวลา 15.00 น.

(GIF)

การเปิดงาน Tout à Fait Thaï ณ ลานหน้าโบสถ์ Sulplice ปารีสเขต 6 เป็นการแสดงหมู่บ้านไทยทั้ง 4 ภาค การแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และเอกชนไทย - ฝรั่งเศส นายกเทศมนตรีปารีส เขต 16 M. Pierre Christian TAITTINGER ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฝรั่งเศส และฝ่ายไทย ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล พร้อมลั่นฆ้องเป็นสัญญลักษณ์ เปิดงานท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ กว่า 300 คน งานได้เสร็จสิ้นลง ในวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานอย่างเนื่องแน่นทุกวัน อย่างไม่ย่อท้อต่อสายฝนโปรยปราย

(GIF)
Théatre Thaï de marionnettes

เวลา 20.30 น.

การแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์ ของคณะโจหลุยส์ ณ Maison des cultures du monde ผู้เชิดหุ่น เป็นสมาชิกของครอบครัว ยังเขียวสด การแสดงเริ่มด้วย การให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ในรูปแบบของหนังใหญ่ โขน และหุ่นละครเล็ก ได้รับความสนใจ เป็นอย่างยิ่งจากผู้เข้าชม http://www.joelouis-theater.com

วันที่ 18 ก.ย. 2549 เวลา 8.30-16.30 น.

มีการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง สืบสัมพันธ์ความร่วมมือ ทางวิชาการไทย – ฝรั่งเศส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธาน เปิดการสัมมนา ณ salle Louis Liard มหาวิทยาลัย Paris IV (Sorbonne) นักเรียนทุนรัฐบาล รับเสด็จและร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ผู้เสนอผลงานเป็นนักวิชาการไทย และฝรั่งเศส หัวข้อในการสัมมนามี 9 โครงการ ในศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม การศึกษา ธรรมสนทนา กฎหมาย และ วิทยาศาสตร์ มี ผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 200 คน

เวลา 20.00 น. การแสดงโขนรามเกียรติ์ ในตอนนางลอย - ยกรบ โดยคณะนาฎศิลปินและคีตศิลปิน กรมศิลปากร ณ Opéra Royal พระราชวังแวร์ซายส์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดง

คณะผู้จัดการแสดงได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบ ให้สอดคล้องกับระยะเวลา และเพื่อความเข้าใจถึงศาสตร์การแสดงชั้นสูงนี้ จึงได้เพิ่มการแสดงหน้าม่าน เรื่องการแต่งกายและการไหว้ครูก่อนการแสดง หลังการแสดงได้มีการ จัดเลี้ยงอาหารค่ำ ประกอบด้วยอาหาร - ขนมหวานและผลไม้ไทย ในห้องโถงรับรอง พระราชวังแวร์ซายส์

(GIF)
la legende de Rama : spectacle de KHON
(GIF)
Concert de musique traditionelle Thaïlandaise

วันที่ 19 ก.ย. 2549 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงดนตรีไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ แห่งเอเซีย ( Guimet) ทรงแสดง พระปรีชาสามารถด้านดนตรี ทรงนิพนธ์ ทรงขับร้อง และ บรรเลงเครื่องดนตรีไทย อีกทั้ง พระราชทานโอกาสให้ นักเรียนทุนรัฐบาล รับเสด็จ และชื่นชม ในพระปรีชาสามารถ ในครั้งนี้ ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ กว่า 200 คน

สนร. ขอขอบคุณ ในความร่วมมือของ นทร. ทุกท่านมา ณ ที่นี้

(GIF)
Salle Loius Liard
(GIF)
colloque à la Sorbonne