เนื้อหาระเบียบข้อบังคับ นทร. จากประชุม นทร โอดอส 4

Imprimer
2013-04-17 11:02:49

สืบเนื่องจาก สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส จัดการการประชุมใหญ่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ CIEP (Paris) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับนักเรียนทุนรัฐบาล จึงขอนำมาประกาศอีกครั้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สนร ฝรั่งเศส / มีนาคม 2558

Zip - 515.2 ko