การศึกษาดูงานของ สำนักงาน ก.พ. ( สปร )

Imprimer
2006-08-16 11:35:39
(JPG)
Ambassade de Thaïlande à Paris

คณะดูงานจากสำนักงาน ก.พ. (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ) นำโดยรองเลขาธิการ ก.พ. ( นางศรีพนม บุนนาค) และคณะฯ จาก กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวม 14 ท่าน ร่วมศึกษาดูงานในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 23- 29 กรกฎาคม 2549 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 23- 26 ก.ค. 2549 ศึกษาและดูงานในประเทศอังกฤษ

วันที่ 26 ก.ค. 2549 คณะเดินทางออกจากกรุงลอนดอน มายังปารีส โดยรถไฟยูโรสตาร์ ถึง Gare du Nord เวลาประมาณ 19.00 น. และเข้าพัก ณ โรงแรม Méridien Montparnasse

(JPG)
Ministère de la Fonction Publique
(JPG)
Provins

วันที่ 27 ก.ค. 2549

ช่วงเช้า
-  ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของกรุงปารีส
-  เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( นางจารุวรรณ โล่ห์วิสุทธิ์ ) และเยี่ยมชมสำนักงาน ที่ตั้งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส รวมทั้ง สำนักงานของ สนร.

ช่วงบ่าย
-  ศึกษาและดูงาน ณ กระทรวงข้าราชการพลเรือนฝรั่งเศส (Ministère de la Fonction publique) ในหัวข้อ “ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ในประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การบริหาร งบประมาณแบบใหม่” บรรยายโดย M. Lionel CHATY

วันที่ 28 ก.ค. 2549

-  ทัศนศึกษาเมืองเก่ายุค Middle Age ยูเนสโกจัดอันดับเป็นมรดกโลก เมือง Provins ระยะทางจากกรุงปารีส 100 กิโลเมตร นำชมมือง โดย M. Bruno Baron-Renault

วันที่ 29 ก.ค. 2549 เดินทางกลับประเทศไทย