คณะนักบริหารระดับสูง (นบส.) ดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส

Imprimer
2006-08-10 17:29:48

คณะนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 48 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2549

คณะนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 48 จำนวน 62 ราย นำโดย นางสาวเอมอร อร่ามกุล ที่ปรึกษาระบบราชการ (ปรร.) และนางสาวชุติมา หาญเผชิญ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว ของสำนักงาน ก.พ. ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 5 – 10 กรกฎาคม 2549 ตามนโยบายเพื่อการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และมุมมองในระดับสากลของนักบริหาร และเพื่อให้นักบริหารได้มีโอกาสศึกษา เปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรกับต่างประเทศ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) จึงได้ประสานสถาบันฝึกอบรมข้าราชการชั้นสูงแห่งชาติ - Ecole nationale d’administration (ENA) และหอการค้าและอุตสาหกรรมประจำกรุงปารีส – Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) เพื่อขอความร่วมมือให้คณะ นบส. เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งสองแห่งดังกล่าว

ในการนี้ คณะ นบส. จึงได้เดินทางไปรับฟังการบรรยาย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมสถาบัน ENA โดยนาย Philippe BASTELICA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯ ดังกล่าว ได้ทำหน้าที่เป็น วิทยากร ให้ความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้าง และรูปแบบการศึกษาของสถาบันฯ และนาง Chantal SEVRIN หัวหน้าแผนกภาคพื้นสมุทรเอเชีย ของสถาบัน ENA ได้ทำหน้าที่ประสาน และให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะ นบส. ได้เดินทาง ไปเยี่ยมชมหอการค้าและอุตสาหกรรม ณ กรุงปารีส (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - CCIP) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนาย Roger BARCI ผู้รับผิดชอบแผนกเอเชีย ฝ่ายบริหารปฏิบัติการ และความร่วมมือนานาชาติ หอการค้าและอุตสาหกรรม ณ กรุงปารีส ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทขององค์กร

หลังจบการบรรยาย นาย BARCI ได้นำคณะฯ เยี่ยมชม Hôtel Potocki พระราชวังเดิมของราชวงศ์โปแลนด์ อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ หอการค้าและอุตสาหกรรมประจำกรุงปารีส ณ ปัจจุบัน

เย็นวันเดียวกันนั้น คณะนักบริหารระดับสูง จึงได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

PDF - 60.5 ko
ENA
PDF - 59.5 ko
CCIP

อ่านเพิ่มเติม ENA École Nationale d’Administration - ENA

อ่านเพิ่มเติม Chambre de Commerce et d’ Industrie de Paris – CCIP

(JPG)
Photo1
(JPG)
Photo2

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ สถาบันฝึกอบรมข้าราชการชั้นสูงแห่งชาติ ภาพที่ 1 จากซ้ายไปขวา : นางผ่องพิศ บารอง-เรอโนลท์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นาย Philippe BASTELICA และ นาง Chantal SEVRIN จากสถาบัน ENA

ภาพที่ 2 ปรร. เอมอร อร่ามกุล กล่าวขอบคุณนาย BASTELICA ที่ให้ความรู้แก่คณะ นบส.

(JPG)
Photo1
(JPG)
Photo2

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ หอการค้าอุตสาหกรรมแห่งกรุงปารีส

ภาพที่ 1 คณะ นบส. ถ่ายรูปร่วมกับนาย BARCI ณ หอการค้าฯ

ภาพที่ 2 ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวขอบคุณวิทยากรและ จนท. จาก หอการค้าฝรั่งเศส