ที่ตั้งและการมา-เวลาทำการ และวันหยุด

Imprimer
2006-01-10 12:11:07

english Français

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เปิดทำการตามวันและเวลาต่อไปนี้

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เช้า 9.30 น. ถึง 12.30 น. บ่าย 14.30 น. ถึง 17.30 น.

*****************************************************

ที่ตั้ง Office of Educational Affairs

Ambassade Royale de Thaïlande

8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

คุณสามารถติดต่อ สนร.ได้หลายทางดังนี้

รถไฟใต้ดิน (métro) สาย 6 และ 9 สถานี Trocadéro ทางออก Avenue Georges Mandel

รถประจำทาง สาย 22, 30, 32 และ 63 ป้าย Trocadéro หรือ Trocadéro Georges Mandel

****************************************************

โทรสาร 01 56 26 07 36 จากต่างประเทศใช้ : +33 1 56 26 07 36

เว็ปไซต์ http://oeaparis.free.fr

อีเมล์ oeaparis@orange-business.fr

หมายเลขโทรศัพท์ หากโทรจากต่างประเทศ กด 00 33(0)ตามด้วยหมายเลข

*********************************

ติดต่อ อทศ. ณ กรุงปารีส

หมายเลข 01 56 26 04 49 และ 01 56 26 09 82

ติดต่อ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ดูแล นทร ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส และ สวิตเซอร์แลนด์

นางนรีนุช สมาติ (อาเอี๊ยด) หมายเลข 01 56 26 10 42
นางบุษยา เวิน (พี่เหน่ง) หมายเลข 01 56 26 10 44
นางนวพรรณ ธาตุเพ็ชร (พี่น้อยหน่า) หมายเลข 01 56 26 10 45

************************************************

***********************************************

วันหยุดราชการประจำปี 2559 / ค.ศ. 2016 - สนร ปารีส

มกราคม วันขึ้นปีใหม่ - วันศุกร์ที่ 1 มกราคม
กุมภาพันธ์

วันมาฆะบูชา - วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์

มีนาคม

Lundi Pâques* – วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม

เมษายน

1. วันจักรี - วันพุธที่ 6 เมษายน
2. วันสงกรานต์ - วันพุธที่ 13 เมษายน
3. วันสงกรานต์ - วันพฤหัสที่ 14 เมษายน
4. วันสงกรานต์ - วันศุกร์ที่ 15 เมษายน

พฤษภาคม

1. วันฉัตรมงคล / Jeudi de l’ascention* - วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม
2. Thai official Holiday - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม
3. Lundi de Pentecôte - วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม
4. วันวิสาขะบูชา - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม

กรกฎาคม

1. วันชาติฝรั่งเศส - วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม
2. วันอาสาฬหบูชา - วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม
3. วันเข้าพรรษา - วันพุธที่ 20 กรกฎาคม

สิงหาคม

1. วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมพระราชินีนาถ - วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม
2. Assomption* - วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม

พฤศจิกายน

1. La Toussaint* - วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน

2. วันสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1*-วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน


ธันวาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม

* วันหยุดราชการฝรั่งเศส

 

วันหยุดราชการประจำปี 2560 / ค.ศ. 2017 - สนร ปารีส

มกราคม 1.วันขึ้นปีใหม่ - วันจันทร์ที่ 2 มกราคม และอังคารที่ 3 มกราคม
กุมภาพันธ์ 1.วันมาฆะบูชา - วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
เมษายน

1. วันจักรี - วันพฤหัสที่ 6 เมษายน
2. วันสงกรานต์ - วันศุกร์ที่ 14 เมษายน
3. Lundi Pâques* - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน

พฤษภาคม

1. วันแรงงาน* – วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม
2. วันสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 2* ค.ศ. 1945 - วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม
3. Jeudi de l’Ascention* - วันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม

มิถุนายน

1. Lundi de Pentecôte* - วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน

กรกฎาคม

1. วันชาติฝรั่งเศส* - วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม

สิงหาคม

1. Assomption* - วันอังคารที่ 15 สิงหาคม

ตุลาคม 1. วันปิยะมหาราช - วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม

พฤศจิกายน

1. La Toussaint* - วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน

ธันวาคม

1. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม
2. วันรัฐธรรมนูญ - วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม
3. วันคริสต์มาส* - วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม

* วันหยุดราชการฝรั่งเศส

 

******************************

 

Contact Us

Office Hours : Monday – Friday from 9.30 - 12.30 hrs. and 14.30 - 17.30 hrs.

Address Office of Educational Affairs

Royal Thai Embassy

8 rue GREUZE

75116 PARIS

**********************************************

Access

Subway : Line 6 and 9 : Station Trocadéro : Exit Avenue Georges Mandel

Bus Number 22, 30, 32 and 63 : Bus stop Trocadéro or Trocadéro Georges Mandel

****************************************************

Telephone number / from international press 00 33 (0)

Fax number 00 33 (0) 1 56 26 07 36

Website : http://oeaparis.free.fr

E-mail : oeaparis@orange.fr

Contact Minister (counsellor) Education : Mr. Suvat AUEFEUA

N° tel 01 56 26 04 49 / 01 56 26 09 82

Contact Officer (Take care of Thai scholarship in France an Switzerland)

Mrs. Nareenush SMATI N° tel : 01 56 26 10 42
Mrs. Chirati MELKA N° tel : 01 56 26 10 43
Mrs. Busaya HUYNH N° tel : 01 56 26 10 44
Mrs. Nawaphan THATPHET N° tel : 01 56 26 10 45

Contact Officer (Take care of Thai scholarship in Germany)

Mrs. Chirati MELKA N° tel : 01 56 26 10 43
Mrs. Busaya HUYNH N° tel : 01 56 26 10 44

************************************************

Contact OEAPARIS ( Office Branch Berlin )

Ms. Maneerat BOONCHIM Tel : 00 49 307 948 1214
Mobile : 49 176 703 130 40
Ms. Warangkana LAPNITIPORN Tel : 00 49 307 948 1214
Mobile : 49 176 703 130 40

Address Office of Educational Affairs Paris (Office Branch Berlin)

The Royal Thai Embassy

Lepsiusstr. 64/66 12163 Berlin

Fax. 030-794 81 511

E- mail : oeaparis.berlin@yahoo.de

Office Hours : 9.00 a.m.- 13.00 p.m. / 14.30 p.m. - 17.00 p.m.

*************************************************

OFFICE HOLIDAYS IN 2013- OEAPARIS

January New Year’s Day - Tuesday 1 January
February Substitute for Makha Bucha Day – Monday 25 February
April

1. Ester - Monday 1 April
2. Substitute for coronation day – Monday 8 April
3. Songkran Day – Monday 15 April

May

1. May Day – Wednesday 1 May
2. Substitute for Coronation Day – Monday 6 May
3. Armistrice 1945 - Wednesday 8 May
4. Ascencion - Thursday 9 May
5. Pentecôte - Monday 20 May
6. Visakha Bucha - Friday 24 May

July

1. Asallaha Bucha Day – Monday 22 July

August

1.Her Majesty the Queen’s Birthday - Monday 12 August
2.Assomption - Thursday 15 August *

October Substitute for the King Chulalongkorn’s Day – Wednesday 23 october

November

1. Toussaint – Friday 1 November *
2. Armistice 1918 – Mondays 11 November *

December

1. Substitute for His Majesty the King’s Birthday – Thursday 5 December
2. Christmas Day - Wednesday 25 December

3. New Year’s Eve - Tuesdays 31 December

* Public Holiday in France

Heures d’ouverture

Lundi- Vendredi. La matinée du 9h30 au 12h30 et l’après midi du 14h30 au 17h30

Adresse Postale Bureau du Conseiller de l’Education

Ambassade Royale de Thaïlande

8 rue GREUZE 75116 PARIS France

*********************************************

Accès

Métro ligne 6 ou 9 : Station Trocadéro : Sortie Avenue Georges Mandel

Bus N° 22, 30, 32 et 63 : arrêt Trocadéro ou Trocadéro Georges Mandel

*********************************************

Numéro de Téléphone- depuis l’international 00 33 (0) suit le n° de destinataire

Numéro de fax 01 56 26 07 36 / depuis international : 00 33 (0)1 56 26 07 36

E-Mail : oeaparis@orange.fr

Site Web : http://oeaparis.free.fr

Contact Ministre (Conseiller) Education – M. Suvat AUEFEUA N° tél 01 56 26 04 49 / 01 56 26 09 82

Contact chargée de Mission, suivi des études de boursiers en France et Suisse

Mme. Nareenush SMATI N° tel : 01 56 26 10 42
Mme. Chirati MELKA N° tel : 01 56 26 10 43
Mme. Busaya HUYNH N° tel : 01 56 26 10 44
Mme. Nawaphan THATPHET N° tel : 01 56 26 10 45

Contact chargée de Mission, suivi des études de boursiers en Allemagne

Mme. Chirati MELKA N° tel : 01 56 26 10 43
Mme. Busaya HUYNH N° tel : 01 56 26 10 44

Contact OEAPARIS ( Office Branch Berlin )

Ms. Maneerat BOONCHIM Tel : 00 49 307 948 1214
Mobile : 49 176 703 130 40
Ms. Warangkana LAPNITIPORN Tel : 00 49 307 948 1214
Mobile : 49 176 703 130 40

Adresse Postale : Office of Educational Affairs Paris (Office Branch Berlin)

The Royal Thai Embassy

Lepsiusstr. 64/66 12163 Berlin - Allemagne

Fax. 030-794 81 511

E-mail : oeaparis.berlin@yahoo.de

Heures d’ouverture : 9.00 a.m.- 13.00 p.m. / 14.30 p.m. - 17.00 p.m.

***********************************************

Les jours fériés 2011 - OEAPARIS

Janvier Nouvel An 2011 - Lunidi 3 Janvier
Février Makha Bucha – Vendredi 18 Février
Avril

1. King Rama 1 Memorial Day (Chakri Day) - Mercredi 6 Avril
2. Songkran Day – Mercredi 13 Avril
3. Songkran Day – Jeudi 14 Avril
4. Songkran Day – Vendredi 15 Avril
5. Pâques - Lundi 25 Avril *

Mai

1. Coronation – Jeudi 5 Mai
2. Ploughing Ceremony day – Vendredi 13 Mai
3. Visakha Bucha Day - Mardi 17 Mai

Juin

1. Ascension – Jeudi 2 Juin *
2. Pentecôte – Lundi 13 Juin*

Juillet

1. French National Day – Jeudi 14 Juillet *
2. Asanha Bucha Day – Vendredi 15 Juillet

Août

1.Her Majesty the Queen’s Birthday - Vendredi 12 Août
2.Assomption - Lundi 15 Août *

Octobre Substitute for the King Chulalongkorn’s Day – Lundi 24 Octobre

Novembre

1. Toussaint – Mardi 1 Novembre *
2. Armistice 1918 – Vendredi 11 Novembre *

Decembre

Substitute for His Majesty the King’s Birthday – Lundi 5 Decembre
* Jour férié Français

Les jours fériés 2011 - OEABERLIN

Janvier Nouvel An 2011- Lundi 3 Janvier
Février Substitute for Makha Bucha Day – Vendredi 18 Février
Avril

1. King Rama 1 Memorial Day (Chakri Day) - Mercredi 6 Avril
2. Songkran Day – Mercredi 13 Avril
3. Good Friday -Vendredi 22 Avril *
4. Easter Monday – Lundi 25 Avril *

Mai

1. Coronation – Jeudi 5 Mai
2. Visakha Bucha Day - Mardi 17 Mai

Juin

1. Ascension – Jeudi 2 Juin *
2. Whit Monday – Lundi 13 Juin*

Juillet

1. Asarnha Bucha Day – Vendredi 15 Juillet
2. Buddhist Lent Day – Lundi 18 Juillet

Août

Her Majesty the Queen’s Birthday - Vendredi 12 Août

Octobre

1. German Unity Day - Lundi 3 Octobre*
2. Substitute for the King Chulalongkorn’s Day – Lundi 24 Octobre

Decembre

1. Substitute for His Majesty the King’s Birthday – Lundi 5 Decembre
2. Substitution day for Constitution Day - Lundi 12 Decembre
3. Christmans Day - Lundi 26 Decembre *
* Jour férié Allemagne

**************************************