ประกาศผลการสอบคัดเลือก จนท. สนร. เบอร์ลิน

Imprimer
2011-08-22 14:31:35

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ ( ด้านการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ที่ได้รับเลือกคือหมายเลขสอบ 1 นางชิดขวัญ ศรีนาค บรุย

โดยกำหนดรายงานตัว ณ สำนักงานผุ้ดุแลนักเรียน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น เพื่อเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ต่อไป ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สิงหาคม 2554)

PDF - 451.1 ko