ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนร. ฝรั่งเศส

Imprimer
2006-01-10 11:58:10

english Français

english Français

ข้าราชการ

(JPG)
 • อัครราชทูต (ที่ปรึกษา) ฝ่ายการศึกษา
 • นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์
 • Email  : oeaparis@orange-business.fr

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สนร. ฝรั่งเศส

 • เจ้าหน้าที่การศึกษาอาวุโส
 • นางนรีนุช สมาติ
 • Email  : oeaparis@orange-business.fr

 • เจ้าหน้าที่การศึกษา
 • นางนวพรรณ ธาตุเพ็ชร
 • Email  : oeaparis@orange-business.fr

Minister / Ministre

(JPG)
 • Minister ( Education)
 • Ministre chargé des affaires éducatives
 • M.Piyawat SIVARAKS
 • Email  : info@oeauk.net

(JPG)
 • Minister Counsellor (Education)
 • Ministre -Conseiller chargé des affaires éducatives
 • M. Suvat AUEFEUA
 • Email  : suvat.oeaparis@orange.fr

OEAPARIS Local staff

 • Education Officer
 • Chargée de mission
 • Mme. Nawaphan THATPHET
 • Email  : oeaparis@orange.fr

Minister / Ministre

(JPG)
 • Minister ( Education)
 • Ministre chargé des affaires éducatives
 • M.Piyawat SIVARAKS
 • Email  : info@oeauk.net

(JPG)

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 • Education Officer
 • Chargée de mission
 • Mme. Nawaphan THATPHET
 • Email  : oeaparis@orange.fr