รายละเอียดมหาวิทยาลัยและการสมัครเรียน

Imprimer
2010-11-04 14:58:48

มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีในเขตพูดภาษาเยอรมัน

1. Basel University ที่ตั้ง Petersplatz 1 CH-4003 Basel / Telephone switchboard and information Tel. +41 (0)61 267 31 11 http://www.unibas.ch

Student Office Collegiate Building (Kollegienhaus), Ground floor, Petersplatz 1, 4003 Basel Tel. +41 (0)61 267 30 23, E-Mail : studsek@unibas.ch

Mobility Office Collegiate Building (Kollegienhaus), Office 007, Petersplatz 1, 4003 Basel Tel. +41 (0)61 267 30 28, E-Mail : mobility@unibas.ch

Student Welfare and Bursaries Collegiate Building (Kollegienhaus), Offices 008 and 009, Petersplatz 1, 4003 Basel Tel. +41 (0)61 267 30 20/38, E-Mail : sozialberatung@unibas.ch

เปิดสาขาวิชา ดังนี้
-  Theological Faculty
-  Faculty of Law
-  Medical
-  Faculty Philosophy and History
-  Faculty Philosophy and Natural Science คณะที่เปิดสอน (กรุณาตรวจสอบในเว็ปไซท์สถาบันฯอีกครั้ง)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อที่ Universität Basel, Studiensekretariat, Petersplatz 1, CH-4003 Basel / Tel : +41 (0)61 267 30 23 / Fax : +41 (0)61 267 30 35 / E- mail : studsek@unibas.ch

นักศึกษาต่างชาติหากสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติ เอกสารต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ admission@unibas.ch

******************************

2. University of Bern http://www.unibe.ch ที่ตั้ง University of Bern, Hochschulstrasse 4, CH-3012 Bern / Tel : +41 (0)31 631 81 11

ประกอบด้วยคณะวิชา ดังนี้
-  Law Faculty
-  Faculty of Economics & Social Science
-  Faculty of Medicine
-  Vetsuisse Faculty
-  Faculty of Humanities
-  Faculty of Human Sciences
-  Faculty of Science

นักศึกษาต่างชาติหากสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติ เอกสารต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ University of Bern, Admissions Office , Hochschulstrasse 4, CH-3012 Bern Phone : +41 (0)31 631 39 11 , Fax : +41 (0)31 631 80 08 E-mail : info@imd.unibe.ch

***********************************

3. Zurich University ที่ตั้ง University of Zurich, Rämistrasse 71, CH-8006 Zürich Tel. +41 44 634 11 11 / Fax +41 44 634 49 01 http://www.uzh.ch

เวลาทำการ During the semester : Monday – Friday from 7:00 - 22:00 / Sat : 7:00 - 12:00

During semester breaks : Monday – Friday from 7:00 - 18:00 / Sat : 7:00 - 12:00

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาต่อไปนี้

Faculty of Theology
-  Bachelor of Arts in Study of Religions
-  Bachelor of Theology
-  M Arts Faculty of Theology and Faculty of Arts
-  M Arts in Ancient Judaism
-  M Arts in Religion-Politics-Economics
-  Master of Arts in Study of Religions
-  Master of Theology

Faculty of Law เช่น
-  Bachelor of Law
-  Master of Law UZH
-  Master of Law (MLaw)Double Degree King’s College London
-  Master of Law (MLaw) Double Degree University of Hong Kong
-  Master of Law Double Degree University Strasbourg
-  Master of Law (MLaw) Double Degree Universiteit Maastricht

Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology เช่น
-  Bachelor of Arts Faculty of Economics
-  Bachelor of Science in Informatics (Faculty of Economics)
-  Bachelor of Science in Informatics RO 2008
-  Master of Arts in Economic Sciences
-  Master of Science in Economics and Business Administration
-  Master of Science in Informatics (Faculty of Economics)
-  Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance RVO 2008

Faculty of Medicine เช่น
-  Dentistry (new curriculum)
-  Medicine (new curriculum)
-  Master of Dental Medicine
-  Master of Medicine
-  Bachelor of Dental Medicine
-  Bachelor of Medicine

Vetsuisse-Faculty เช่น
-  Diploma veterinary medicine (new curriculum)
-  Master Veterinary medicine (SVO 2010)
-  Bachelor Veterinary medicine (SVO 2010)

Faculty of Arts เช่น
-  Bachelor of Arts Faculty of Arts
-  Bachelor of Arts in Social Sciences Faculty of Arts
-  Bachelor of Science in Psychology Faculty of Arts
-  Master of Arts in Social Sciences Faculty of Arts
-  Master of Arts Faculty of Arts
-  Master of Arts in Cinema Studies (Spec M A)
-  Master of Science in Psychology

Faculty of Science เช่น
-  Bachelor of Science Faculty of Science (new)
-  Master of Science Faculty of Science

นักศึกษาต่างชาติที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในเว็ปไซท์สถาบัน และ อีเมล์ขอข้อมูลสอบถามได้ที่

Admissions Office for Students with Foreign Qualifications KOL F 107, Rämistrasse 71, CH-8006 Zürich Tel : +41 44 634 22 36 / e-mail : admission@uzh.ch Opening times : Monday-Friday from 09.30-12.30

*********************************

4.The Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ) http://www.ethz.ch ที่ตั้ง ETH Zurich, Main building, Rämistrasse 101, 8092 ZurichSwitzerland Tel : +41 44 632 1111/ Fax : +41 44 632 1010

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ตามการปรับระบบใหม่่ของยุโรปภายใต้กฎ โบโลญ่าประกอบด้วยภาควิชา ดังนี้ Architecture and Civil Engineering/Engineering Sciences/ Natural Sciences and Mathematics/System-oriented Natural Sciences/Management and Social Sciences

นอกจากนี้ มีสาขาวิจัยสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอกมากถึง 14 สาขาวิชา เช่น Agriculture and Food Sciences Biology Chemistry and Applied Biosciences Civil, Environmental and Geomatic-Engineering Computer Science Earth Sciences, (Regulations) Environmental Science Environmental Science Management, Technology and Economics Mechanical and Process Engineering เป็นต้น

**********************************

5.Universität St.Gallen

ที่ตั้ง : Universität St.Gallen, Dufourstrasse 50, CH-9000 St.Gallen Tel : +41 (0)71 224 21 11 / Fax : +41 (0)71 224 28 16 / E-Mail : info@unisg.ch / www.unisg.ch

ประกอบด้วย 5 Department คือ
-  Department of Business Studies
-  Department of Economics
-  Department of Laws
-  Department of Humanities
-  Department of Technology and Natural Sciences

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตร International Master degrees ในสาขาบริหารธุกิจ วิชาเอก การจัดการ การเงิน International Affairs management and economics ซึ่งสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร การตอบรับ การสมัคร ได้ที่เว็ปไซ์ของสถาบันแห่งนี้

ข้อมูลการติดต่อมหาวิทยาลัย St. Gallen Admissions and Crediting Office สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมัคร การตอบรับ และหลักสูตรที่จะรับ จำนวนหน่วยกิต Tel : +41 (0)71 224 39 31 / E mail :admissions(at)unisg.ch

Office of Students’ Affair สอบถามข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา Tel : +41 (0)71 224 21 12 assessment-stufe(at)unisg.ch bachelor-stufe(at)unisg.ch master-stufe(at)unisg.ch

Office of Doctoral Studies สอบถามเกี่ยวกับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก Tel : +41 (0)71 224 22 20 หรือ e-mail : doktorats-stufe(at)unisg.ch

Funding your studies สอบถามเกี่ยวการขอทุนการศึกษา Tel : +41 (0)71 224 28 68 / e-mail : studienfinanzierung(at)unisg.ch

************************************

มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีในเขตพูดภาษาฝรั่งเศส

1.Fribourg University

ใช้ทั้งภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันในการสอน ที่ตั้ง Avenue 20 , CH-1700 Fribourg , Tel : + 41 26 300 7111 Website : http://www.unifr.ch

ประกอบด้วย 4 คณะ คือ
-  Theological Faculty (Catholic Theology)
-  Faculty of Laws,
-  Faculty of Economics and Social Science
-  Faculty of Arts and Humanities
-  Faculty of Science เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในภาษาหลัก 2 ภาษา คือ เยอรมัน และฝรั่งเศส โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน สำหรับภาคเรียน Autumn และวันที่ 30 พฤศจิกายน สำหรับเภาคเรียน Spring

เงื่อนไขสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สำคัญคือ จะต้องแสดงใบสำคัญรับรองวุฒิมัธยมศึกษาหรือเกรด 12 ที่เทียบเท่าสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับประเทศไทย ไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้รับการรับรองวุฒิว่าเทียบเท่า ซึ่งนักเรียนก็จะต้องศึกษาในระดับเตรียมมหาวิทยาลัยเพื่อสอบให้ได้รับวุฒิดังกล่าวก่อน การสัมครสถาบันกำหนดเอกสารไว้หลายอย่างเช่น ประกาศนียบัตรการศึกษา รายละเอียดวิชาระเบียนผลการเรียน ที่ต้องแปลเป็นฝรั่งเศส หรือเยอรมัน ก่อน สำหรับเงื่อนไขภาษาต่างประเทศไม่ได้มีการระบุไว้ แต่สถาบันจะจัดให้มีการสอบภาษา(เยอรมันหรือฝรั่งเศส) ก่อนพิจารณาการตอบรับเป็นทางการ

ระดับปริญญาโท มีหลายหลักสูตรที่สอนในระบบที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ เช่น สาขา EuropeanBusiness Mathematics Informatics Physics Chemistry Geography เป็นต้น

ระดับปริญญาเอก ไม่มีการกำหนดวันสุดท้ายการส่งใบสมัคร ผู้สมัครขั้นต้นจะต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ได้ก่อน โดยสามารถศึกษาจากรายชื่ออาจารย์ และหัวข้อการทำวิจัยในเว็ปไซท์ของสถาบัน ทั้งนี้ เมื่อได้อาจารย์แล้ว ก็ต้องกรอกใบสมัคร(ฝรั่งเศส-เยอรมัน) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือ เยอรมัน ทั้งนี้ แม้สถาบันไม่ได้ระบุว่าต้องการพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือเยอรมันเท่าไหร่ แต่นักศึกษาควรจะมีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมันในการที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ดีพอสมควร นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับวุฒิปริญญาโทจากสถาบัน และประเทศที่สถาบันกำหนดหรือเทียบเท่า ซึ่งขอให้ตรวจสอบได้จากเว็ปไซท์ของสถาบันก่อน หากสงสัยในกระบวนการเกี่ยวกับคุณสมบัติ การสมัคร เอกสาร สามารถสอบถามได้ที่

Office for Admissions and Registration Office 1222 , Avenue de l’Europe 20, CH - 1700 Fribourg Tel : +41 26 / 300 7020 / Fax : +41 26 / 300 9790

*********************************

2.Geneva University

ที่ตั้ง : Relations Internationales, Université de Genève, Bd du Pont-d’Arve 40, CH-1211 GENÈVE 4 Téléphone : +41 22 379 80 82 / Fax : +41 22 379 80 80 E-mail : international@unige.ch Website : http://www.unige.ch

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 28 สาขาวิชา ปริญญาโท 70 สาขาวิชา และปริญญาเอกประมาณ 78 สาขาิวิชา มีนักศึกษาจำนวนประมาณ 15,000 คน ทั้งนี้ 1 ใน 3 เป็นนักศึกษาต่างชาติ

หลักสูตรสาขาวิชา เช่น แพทย์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ หลักสูตรส่วนมากสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส ดังนั้น การเข้าศึกษาจึงต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในระดับปริญญาโท-เอก มีการเปิดสอนแบบ 2 ภาษา คือ อังกฤษ-ฝรั่งเศส แม้ว่าไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาฝรั่งเศส แต่ก็ระบุในใบสมัครว่าจะต้องสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 10 คณะ คือ

-  Faculty of Mathematics
-  Medical Faculty
-  Faculty of French Language and Civilization
-  Faculty of Economics and Social Science
-  School of French Language and Civilization
-  Faculty of Law Autonomous
-  Faculty of Protestant Theology
-  Faculty of Psychology and Education Theory
-  School of Architecture
-  Interpreter’s School

นอกจากนี้ สถาบันได้มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาต่างชาติระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเตรียมความด้านภาษาฝรั่งเศส และวิชาการอีกด้วย โดยจะเรียนประมาณ 30 หน่วยกิต สามารถติดต่อได้ที่ University of Geneva International Relations Office , Uni Mail , Bvd du Pont-d’Arve 40 ;CH-1211 Genève 4 Tel : +41 22 379 89 94 / Fax : + 41 22 379 80 80

สำหรับกรณีส่งใบสมัคร และสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติและการสมัครทั่วไป ติดต่อได้ที่ Admission Office , University of Geneva , 24, rue Général-Dufour , CH – 1211 Geneva 4 / Tel. : +41 22 379 71 11 Monday –Friday from 9.00 am – 1.00 pm

***********************************

3.Lausanne University

ที่ตั้ง Unicentre , CH-1015 Lausanne , Switzerland Telephone +41 21 692 11 11 - / Fax +41 21 692 26 15 / website : http://www.unil.ch

University of Lausanne เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ดังนี้
-  Faculty of Theology and Religious Studies
-  Bachelor of Theology
-  Bachelor of Arts in the Study of Religions
-  Faculty of Law and Criminal Justice
-  Bachelor of Law
-  School of Criminal Justice
-  Bachelor of Science in Forensic Science
-  Faculty of Arts
-  Bachelor of Arts
-  Faculty of Social and Political Sciences
-  Bachelor of Arts in Political Science
-  Bachelor of Arts in Social Sciences
-  Bachelor of Science in Psychology
-  Bachelor of Science in Sport Sciences and Physical Education
-  Faculty of Business and Economics
-  Bachelor of Science in Management
-  Bachelor of Science in Economics
-  Faculty of Geosciences and Environment
-  Bachelor of Science in Geosciences and Environment
-  Faculty of Biology and Medicine
-  Bachelor of Science in Biology
-  Bachelor of Medicine
-  Bachelor of Science in Pharmaceutical Sciences

ปริญญาโทเปิดสอน ดังนี้
-  Faculty of Theology and Religious Studies
-  Master of Theology
-  Master of Arts in the Study of Religions
-  Faculty of Law and Criminal Justice
-  Master of Law
-  Master of Law in Legal Issues, Crime and Security of Information Technologies
-  School of Criminal Justice
-  Master of Science in Forensic Science, subject area Identification
-  Master of Science in Forensic Science, subject area Chemical Criminalistics
-  Master of Law in Criminal Justice, subject area Criminology and Security
-  Master of Law in Criminal Justice, subject area Magistrature
-  Master of Law in Legal Issues, Crime and Security of Information Technologies
-  Faculty of Arts
-  Master of Arts
-  Master of Arts with Specialisation
-  Master of Arts in Museum Studies

สำหรับในระดับปริญญาเอกเปิดสอน ดังนี้
-  Ecology and Evolutionary Biology
-  English
-  Ethnology/Anthropology
-  Geography
-  Pharmaceutical Sciences
-  Philosophy : "Language, Mind, Object"
-  Political Science
-  Sciences of Antiquity (EDOCSA)
-  Sciences of Education
-  Sciences of Natural and Transformed Minerals
-  Sciences of Language
-  Sociology
-  Theology
-  Psychology
-  Earth Surface Processes & Paleobiosphere ทั้งนี้ กรุณาดูรายละเอียดการสมัครต่างได้ในเว็ปไซท์ของสถาบันฯ

**************************************

4. Neuchâtel University ที่ตั้ง University of Neuchâtel, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel tél. +41 32 718 1000, E- mail : contact@unine.ch / Web site : webmaster@unine.ch หรือ www.unine.ch

ประกอบด้วย 4 คณะ คือ
-  Faculty of Theology (Protestant)
-  Faculty of Laws and Economics
-  Faculty of Arts
-  Faculty of Science

สถาบันการศึกษาได้ใช้ระบบ Bologne Process การเข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับการศึกษาเช่นเดียวกัน คือ

ปริญญาตรี มีระยะเวลาการเรียน 6 เทอม (ปีการศึกษา 2 เทอม) หลักสูตร 3 ปี ศึกษาทั้งสิ้น 180 หน่วยกิต การเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศส ทั้งหมด ดังนั้น คุณสมบัติด้านภาษาฝรั่งเศสจึงมีความจำเป็นในการเข้าศึกษา นอกจากคุณวุฒิมัธยม 6 ที่ต้องเทียบเท่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำหนดไว้แล้ว

ปริญญาโท เปิดสอน 5 ภาควิชา ได้แก่ Faculty of Law Faculty of Humanities Faculty of Economics Faculty of Theology Faculty of Science มีระยะเวลาการเัีรียน 4-6 เทอม แล้วแต่หลักสูตร จำนวนวิชาประมาณ 100 หนวยกิต มีสอนทั้งภาษาฝรั่งเศส ฝรั่งเศส-อังกฤษ และอังกฤษ

ปริญญาเอก เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ผู้สมัครจะต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ได้ก่อน แล้วจึงดำเนินการส่งใบสมัครไปที่สถานศึกษา โดยสถาบันเปิดสอนระดับปริญญาเอก 5 คณะสาขาเช่นเดียวกับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษาประมาณ 6-8 เทอม( 3-4 ปี)

******************************************

5. The Swiss Federal Institute of Technology Lausanne หรือ Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Website : http://www.epfl.ch ที่ตั้ง EPFL, 1015 Lausanne / tel. ++ 41 21 693 11 11

สถาบันตั้งอยู่ติดทะเลสาบเจนีวา มีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง นับเป็นหนึ่งในสองสถาบันด้านโพลีเทคนิคที่มีชื่อ Ecoles Polytechniques fédérales ของสวิส และอีกแห่งคือ ETHZ

EPFL เปิดสอน 13 กลุ่มสาขาวิชาหลักๆ ในระดับปริญญาตรี-โท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร life sciences, civil engineering, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในระดับปริญญาตรีสถาบันเปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาต่างชาติก่อนเข้าเรียนด้วย

สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก สถาบันแห่งนี้มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีห้องวิจัย และคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง และทางสถาบันยังได้เสนองานวิจัยเพื่อนักเรียนสามารถขอทำงานวิจัยและรับทุนได้ และอาจจะนำงานวิจัยนั้นในทำปริญญาเอกได้ด้วย

********************************************

การสมัครสถานศึกษาสำหรับนักเรียนไทย

รัฐบาลสมาพันธ์รัฐสวิสกำหนดจำนวนในการรับนักศึกษาต่างชาติของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง (โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ) ทำให้มีกระบวนการขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร

ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสวิส (Leaving Certificate) หรือเทียบเท่า นอกจากนี้บางสถาบันยัีงกำหนดว่า ผู้สมัครยังต้องไปสอบเข้า (Entrance Examination) หรือ admission test และแสดงผลสอบที่เป็นนานาชาติที่สถาบันอาจจะยอมรับ เช่น LSAT TOEFL GMAT GRE ก่อน ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบต่างๆ จะต้องส่งพร้อมกับใบสมัครก่อนวันหมดกำหนดรับสมัคร ซึ่งหากไม่มีผลสอบดังกล่าว สถานศึกษาจะให้สอบ Admission test ของสถาบัน นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาติต้องแสดงผลสอบภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ (ภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมัน) สำหรับนักเรียนไทยต้องการสมัครนอกจากจะต้องเรียนในระดับเตรียมมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิมัธยม 6 ที่เทียบเท่าแล้ว ยังต้องควรเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมันที่สวิสเซอร์แลนด์ก่อน อย่างน้อย 1 ปี สำหรับสถาบันที่ใช้ภาษาเยอรมัน อาจจะกำหนดว่าจะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันให้ได้เท่ากับ C2 เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัครสถานศึกษา เขียนจดหมายขอสมัครเข้าเรียนไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ โดยจะสมัครกี่แห่งก็ได้ พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

-  Transcript ระดับ ม.4 – ม.6 เพื่อขอเทียบระดับการศึกษาชั้นมัธยมปลายของผู้สมัครว่าทางสถานศึกษาจะยอมรับให้เทียบเท่ากับ Leaving Certificate ของสวิสหรือไม่

อนึ่ง เนื่องจากทางการสวิสไม่รับรองวุฒิ ม. 6 ของประเทศไทย จึงจำเป็นที่นักเรียนไทยจะต้องไปเรียนซ้ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสวิสก่อนอย่างน้อย 1 ปี เพื่อสอบให้ได้รับคุณวุฒิ ม. 6 ของสวิสหรือเทียบเท่า นอกจากนี้ สถานศึกษาบางแห่งอาจจะไม่ยอมรับการเทียบคุณวุฒิดังกล่าว นักเรียนก็อาจจะต้องติดต่อขอสมัครสอบเข้า โดยขอรายละเอียดไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง ภายในวันที่ 31 มกราคม หรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักเรียนไปสอบเข้าที่ Fribourg ซึ่งจะจัดสอบ Entrance รวมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม/เมษายน และกันยายน/ตุลาคม

อีกกรณีหนึ่งที่นักเรียนไม่แน่ใจว่าจะสอบ Entrance ผ่านหรือไม่ ก็สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะใช้วิธีนี้) ซึ่งใช้เวลาศึกษา 1 ปี (กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกรกฎาคม) การสมัครเข้าหลักสูตรนี้ต้องยื่นสมัครสถานศึกษาตามปกติก่อน แล้วสถานศึกษาจะตอบรับให้เข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่า นักเรียนจะต้องผ่านหลักสูตรการเรียนเตรียมสอบเข้าของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นนักเรียนจึงจะมีสิทธิ์ขอสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบเข้า โดยยื่นขอสมัครก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีที่จะเข้าศึกษา

-  มีผลสอบภาษาเยอรมัน/ฝรั่งเศสอยู่ในระดับเป็นที่พอใจ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร เงื่อนไข และคุณสมบัติต่างๆ โปรดตรวจสอบกับเว็ปไซท์ของสถาบันให้ละเอียด

หมายเหตุ นักเรียนไทยมีสิทธิ์สมัครระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ได้ โดยรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ไม่ได้จำกัดเรื่องอายุของนักเรียน แต่อาจจะมีปัญหาในด้านภาษา เนื่องจากโรงเรียนในสวิสเซอร์แลนด์ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมัน หรืออิตาเลียนในการเรียนการสอน ส่วนการสมัครสถานศึกษานั้นต้องสมัครโดยตรงไปยังสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังเรื่องข้อกำหนดของอายุด้วย

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

เนื่องจากหลักสูตรปริญญาโท-เอก นั้น ทางการสวิสเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีของประเทศไทย ประกอบกับมีหลักสูตรนานาชาติให้เลือกศึกษาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ การสมัครเข้าศึกษาจึงมีความยุ่งยากน้อยกว่าในระดับปริญญาตรีมาก ทั้งนี้ โดยปกติสถาบันจะกำหนดเอกสารในการรับสมัครตามปกติที่ใช้กันทั่วไป เช่น Transcript / ใบสมัคร / หนังสือรับรองอาจารย์ / ผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEL/IELTS) GMAT หรือ GRE / หัวข้อวิจัย ฯลฯ โดยนักเรียนระดับปริญญาโท-เอก ไม่ต้องมีการสอบ Admission Test ทั้งนี้ เมื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา/ ปริญญา และสาขาที่การสมัคร โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครครบถ้วนแล้ว จึงเขียนใบสมัครออนไลน์ หรือพิมพ์ใบสมัครและส่งตรงไปยังมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการสมัคร คือ Transcript ปริญญาตรี / ผลการสอบภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมัน สถานศึกษาจะพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าวโดยไม่ต้องสอบเข้า ควรระวังต้องนำส่งเอกสารต่างๆครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และส่งให้ทันก่อนระยะเวลาปิดรับสมัคร