1) เมื่อนักเรียนเดินทางถึงประเทศที่จะศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติตนอย่างใดบ้าง

Imprimer
2010-07-25 16:05:11

1) คำถาม เมื่อนักเรียนเดินทางถึงประเทศที่จะศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติตนอย่างใดบ้าง

คำตอบ นักเรียนจะต้องรีบรายงานตัวต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศหรือสถาน เอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล แล้วแต่กรณี โดยนำส่งแบบฟอร์มรายงานตัวที่สำนักงาน ก.พ. มอบให้ แล้วกรอกที่อยู่ในต่างประเทศของนักเรียน รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจน เพื่อ สนร.ฯ สถานทูต หรือสถานกงสุล จะได้สามารถติดต่อกับนักเรียนได้ในกรณีที่แบบฟอร์มรายงานตัวหาย ให้รีบแจ้งรายละเอียดไปยัง สนร.ฯ สถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันที