10) การเรียนต่อระดับปริญญาโท/เอก ในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศส ต้องทำอย่างไร

Imprimer
2010-07-25 16:02:08

10) คำถาม หากตั้งใจว่าจะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศส ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดกับมหาวิทยาลัย / คณะ-ภาควิชาโดยตรง หรือดูรายละเอียดที่

http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp เลือกหัวข้อ Etudiant etranger