9) การมาเรียนระดับปริญญาโทต้องแสดงผลระดับภาษาฝรั่งเศสหรือไม่

Imprimer
2010-07-25 16:00:12

9) คำถามการมาเรียนระดับปริญญาโทต้องแสดงผลระดับภาษาฝรั่งเศสหรือไม่

คำตอบ การเรียนระดับปริญญาโทในประเทศฝรั่งเศสนั้น ต้องติดต่อรายละเอียดตรงกับสถาบันที่จะศึกษา เพราะจำเป็นต้องเปรียบเทียบเนื้อหาวิชาที่เคยเรียนมาระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องวัดระดับภาษาฝรั่งเศสด้วย เพราะนักศึกษาต้องมีระดับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสที่เพียงพอด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีข้อเรียกร้องระดับภาษาของนักศึกษาต่างชาติอย่างไร