8) ทุนการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

Imprimer
2010-07-25 15:56:09

8) คำถาม ทุนในประเทศฝรั่งเศส

คำตอบ รัฐบาลฝรั่งเศส จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ นศ ฝรั่งเศส และต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือเรื่องที่พักแก่นักเรียนต่างชาติอีกด้วย ขอเพิ่มเติมเรื่องค่าลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ นั้น ระหว่าง 350-400 ยูโร แต่ค่าใช้จ่ายที่แพงมากคือค่าที่พักโดยเฉพาะที่ปารีส และเมืองใหญ่

ลักษณะการให้ทุนมีหลากหลายมาก อาทิ

1. ทุนแบบครบวงจร (ออกค่าใช้จ่ายให้หมด) หรือทุนจ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียนและประกันสุขภาพ

2. ระยะเวลาให้ทุนตามระดับการศึกษา ( ส่วนใหญ่ระดับ ป.โท/เอก)

3. ประเภททุนสำหรับนักศึกษาหรือ ครู อาจารย์

4. ทุนไม่มีเงื่อนไข และทุนที่มีเงื่อนไข/ข้อตกลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้ทุนจะระบุไว้

แหล่งทุน

1. ทุน กศ จากเมืองหรือแควันที่อยู่ คณะที่ปรึกษาของเมืองหรือแคว้น (Conseil régional) จะพิจารณาคัดเลือก นักศึกษาในเมืองนั้น ให้เข้าร่วมโครงการทางการศึกษา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม หรือส่งเสริมให้ทุนเรียนในระดับสูงขึ้น สามารถหาข้อมูลได้จากเทศบาลเมืองนั้นๆ

2. ทุน กศ จากกระทรวงศึกษาธิการ จะมีประกาศไว้ที่คณะวิชา/มหาวิทยาลัย/ สถาบัน ต้องพยายามไปอ่านประกาศ หรือหาข้อมูลทางเว็ปไซต์ทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม ทุนที่เคยมีในสถาบันในปีที่ผ่านมา อาจถูกยกเลิกในปีปัจจุบัน เนื่องจากการลดงบประมาณ ฯลฯ

2.1 ทุนผู้ช่วยทำวิจัย โดย นศ อาจจะติดต่อตรงกับ Professeur ทั้งนี้ หากมีงบประมาณก็อาจจะได้รับการจัดสรรทุน แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส-ไทย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาโท หรือ เอก

2.2 ทุนจากโรงเรียนชั้นสูง ( Grandes Ecoles) มีในระบบการศึกษาฝรั่งเศสเท่านั้น จะมีนโยบายคัดเลือก นศ. ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ( ผู้มีปัญญาเลิศ) เพื่อศึกษาในโรงเรียนชั้นสูงด้านวิศวกรรม รัฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ ต้องสอบคัดเลือกเนื่องจากมีการแข่งขันสูง

2.3 ทุนสำหรับ นศ หลักสูตรต่างๆ ( อนุปริญญา-วิชาชีพ ) จะมีทุนการศึกษา/เงินช่วยเหลือระหว่างฝึกงาน

จากตัวอย่างที่่กล่าวทั้งหมดนี้ เพื่อจะชี้ว่าทุนการศึกษาในฝรั่งเศสมีความหลากหลาย และสามารถหาทุนได้หลังจากเดินมาถึงฝรั่งเศสแล้ว แต่หากคุณยังอยู่ที่เมืองไทยขอแนะนำให้หาข้อมูลอย่างน้อย 1 ปีก่อนการเดินทาง และเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับทุนจาก 2 แหล่งในเวลาเดียวกัน

แหล่งรวบรวมข้อมูลในเมืองไทย

1. สถานทูตฝรั่งเศส ( ฝ่ายวัฒนธรรม) ( กระทรวงการต่างประเทศ) / 2. หรือสถาบัน CampusFrance ชื่อเดิมคือ EDufrance ( กระทรวงศึกษาธิการ)

ทั้ง 2 เป็นหน่วยงานราชการฝรั่งเศส ( กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส) เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงที่สุด