6) จบไฮสคูลจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ แล้วไปเรียนที่ฝรั่งเศส

Imprimer
2010-07-25 15:37:12

คำถาม ถ้าเรียนจบไฮสคูลจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ แล้วไปเรียนที่ฝรั่งเศส ต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศส 1 ปีแล้วต้องไปเรียนซ้ำ ม.ปลายอีก 1 ปีหรือเปล่า ก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้

คำตอบ

1. การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศฝรั่งเศส นร. จะต้องจบการศึกษาภาคบังคับระยะ 12 ปี ( เทียบเท่า มัธยม 6 ) จะต้องแสดงระเบียนการศึกษา ( Transcript ) และประกาศนียบัตรด้วย ในกรณีนี้ถือว่าได้เรียนจบระดับมัธยมปลายแล้วจึงถือว่ามีคุณสมบัติพร้อม ไม่ต้องเรียนซำ้ชั้นอีก

2. การสอบเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนต่างชาติ จะต้องสอบวัดทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ( Teste de Connaissance du Français pour la Demande d’Admission Préalable – TCF DAP) จัดโดยหน่วยงานชื่อ CIEP อ่านรายละเอียดที่เว็ปไซต์นี้ (http://www.ciep.fr)

ในเว็ปไซต์นี้จะบอกรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ค่าสมัคร วันที่สอบ โดยผู้บริหารการจัดสอบคือ หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส ชื่อ CIEP : Centre International d’Etudes Pédagogiques

ซึ่งการสอบวัดทักษะฯ จะเปิดโอกาสให้ นร. เลือกคณะวิชาและมหาวิทยาลัยได้ 3 แห่ง โดยคะแนนสอบวัดทักษะฯ ที่ได้จะเป็นเครื่องชี้ว่า นร. จะได้เข้าเรียนในคณะวิชาใด / มหาวิทยาลัยใด ส่วนรายละเอียดการสมัครสอบ วันสอบ ลักษณะข้ออสอบและการให้คะแนน อ่านเพิ่มได้ที่ - สิ่งน่ารู้สำหรับนักเรีนทุนส่วนตัวเรื่องการเรียนภาษาฝรั่งเศส หรือคลิ้กเรื่องการสอบ TCF

3. ดังนั้น ในกรณีที่จบมัธยมปลายมาแล้ว แต่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสหรือมีแต่ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องลงเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อน