5) อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ต้องเรียนนานเพียงไร

Imprimer
2010-07-25 15:33:18

5) คำถาม อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ต้องเรียนนานเพียงไร

คำตอบ การเรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่พื้นฐานนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งเพื่อจะสามารถใช้งานได้คล่อง ( ประมาณ 1 ปี หากเรียนหลักสูตรเร่งครัด 20-25 ชม / สัปดาห์ + การศึกษาด้วยตัวเอง )

คำแนะนำ ลำดับแรก ต้องทราบวัตถุประสงค์การใช้งานให้ชัดเจน (เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย / เพื่อทำงาน / เพื่อมาเรียนฝรั่งเศส / เพื่อมาพำนักมีครอบครัวอยู่ทีฝรั่งเศส ฯลฯ) เพราะจะมีเรื่องระยะเวลามาเกี่ยวข้องด้วย

อย่างไรก็ตามการเรียนกับเจ้าของภาษา จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เช่น Alliance Français ถนนสาธรใต้ แต่สถาบันจะตั้งอยู่ที่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ ( เชียงใหม่) แต่หากไม่สะดวก ขอแนะนำให้ไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่มีคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส

การเรียนกับอาจารย์ไทย ก็มีข้อดีหลายประการ อาทิ อาจจะทำให้มีโอกาสได้เรียนตัวต่อตัว จัดเวลาเรียนได้ง่ายตามความสะดวก จัดหลักสูตรเร่งครัดให้ตรงกับความต้องการได้มากที่สุด ที่สำคัญจะเป็นการเตรียมตัว ปูพื้นฐานภาษา+รู้จักวัฒนธรรม ก่อนมาฝรั่งเศส ส่งผลให้ปรับตัวได้ง่ายเมือมาถึง