4) ควรเรียนภาษานานเพียงใด จึงเข้ามหาวิทยาลัยได้

Imprimer
2010-07-25 15:25:58

4. คำถาม ควรเรียนภาษานานเพียงใด จึงเข้ามหาวิทยาลัยได้

คำตอบ สถิติเรื่องการเรียนภาษาของ นักเรียนไทยจบ ม. 6 และมาเรียนเตรียมภาษาและวิชาการในประเทศฝรั่งเศส จะใช้เวลาโดยปรกติ 1 ปี โดย

1. เรียนในสถาบันภาษาฝรั่งเศสที่มีมาตรฐาน เลือกหลักสูตรเร่งรัดคือประมาณ 25 ชม/ สัปดาห์

2. นักเรียนส่วนหนึ่งสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยเรียนเตรียมภาษา 1 ปี ถือว่าไม่เป็นการเสียเวลา แต่บางส่วนต้องเรียนภาษาปีที่ 2 นั้น ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่ง อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความขยันไปเรียน ทบทวนฝึกฝน หรือแม้กระทั่งการเลือกคณะวิชาและมหาวิทยาลัย เพราะบางคนอาจจะเลือกสาขาวิชาที่ยากเกินความสามารถในขณะนั้น ผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เลยต้องเรียนภาษาเป็นปีที่ 2

3. ดังนั้น หากเลือกเรียนภาษาในสถาบันที่มีมาตรฐาน เลือกหลักสูตรเร่งครัด ทำการบ้าน ทบทวนและฝึกหัดสมำ่่เสมอ และเลือกคณะวิชาในมหาวิทยาลัยได้สอดคล้องกับความสามารถแล้ว อัตราเสี่ยงที่จะต้องเรียนเตรียมภาษาปีที่ 2 ก็น่าจะลดน้อยลง