3) วีซ่า Schengen ติดต่อที่ไหน และเดินทางได้ทุกประเทศในยุโรป ?

Imprimer
2010-07-25 15:22:09

-คำถาม วีซ่า Schengen ติดต่อที่ไหน และเดินทางได้ทุกประเทศในยุโรป ?

คำตอบ 1. เมื่อได้รับวิซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศ Schengen แล้ว ก็จะะสามารถเดินทางไปประเทศต่างๆ ได้ดังนี้ ออสเตรีย /เบลเยี่ยม /เดนมาร์ก/ ฟินแลนด์/ ฝรั่งเศส/ เยอรมนี / ไอส์แลนด์/อิตาลี/ ลักซัมเบอร์ก/ เนเธอร์แลนด์/ นอร์เวย์/ โปรตุเกส/กรีซ/สเปน และสวีเดน

2. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศ Schengen แต่ก็อนุญาตให้ผู้ที่มีวีซ่า Schengen เข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้

3. ประเทศ อังกฤษ, ไอร์แลนด์ จะต้องขอวีซ่าตรงกับสถานทูตประเทศนั้นๆ สามารถขอได้ที่ประเทศฝรั่งเศส ลองหาข้อมูลจากเว็ปไซต์ http://www.ukvisas.gov.uk/en