2) เมื่อเดินทางมาถึงฝรั่งเศสต้องดำเนินการอะไรบ้าง

Imprimer
2010-07-25 15:16:48

คำถาม 2)เมื่อเดินทางมาถึงฝรั่งเศสต้องดำเนินการอะไรบ้าง

คำตอบ

1. เอกสารประจำตัว นักศึกษาที่ได้รับวีซ่า Visa de Long séjour จากสถานทูตฝรั่งเศสประเทศไทย จะมีแบบฟอร์ม Demande d’attestation OFII ให้กรอกข้อมูล ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ จะต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังเทศบาล (Préfecture) เมืองที่พำนักภายใน 3 เดือน

2. ติดต่อสถาบันศึกษา