นทร. จบการศึกษา Graduated student profile : June 2010

Imprimer
2010-07-24 13:40:32

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ เถาโคตสี / M. Wasan THAOKOSEE
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Chimie / Université du Maine
 • เมือง / ประเทศ : Le Mans / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 31/05/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : kokoro_tam2@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นส. บุญประครอง คูณแก้ว / Mlle. Boonprakrong KOONKAEW
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Chimie / Universite d’Orleans
 • เมือง / ประเทศ : Orleans / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 25/06/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : meemamaw@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ศรีประไพร สองสี / Mlle. Sripraprai SONGSEE
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Chimie / Université d’Orléans
 • เมือง / ประเทศ : Orléans / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 25/06/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : mai_chem_kku@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายเอกรัฐ มีชูวาศ / M. Ekarat MEECHOOWAS
 • ประเภททุนรัฐบาล : กระทรวงวิทยาศาสตร์
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาเอก
 • จากคณะ / สถาบัน : Otto-Schott-Institut/ Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • เมือง / ประเทศ : Jena / Germany
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 16/06/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : Redox behavior of glasses doped with copper and arsenic, antimony or tin.
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • Email  : ekarat_m@yahoo.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส พัชรินทร์ สมเพราะ /Mlle. Patcharin SOMPROA
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Chimie/ Université d’Orléans
 • เมือง / ประเทศ : Orléans / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 25/06/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : kampu_v@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายศลนิติ สีสม / M.Solniti SEESOM
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Economie / Université de Limoges
 • เมือง / ประเทศ : Limoges/ France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 29/06/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : solniti_nateep@hotmail.com

< รอรูป >

 • ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย หลงเศษ / M.Somchai LONGSED
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น1)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : DROIT / Université de Tours
 • เมือง / ประเทศ : Tours / FRANCE
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 7/06/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  :-
 • Email  : chai_mayuki@live.fr