นทร. จบการศึกษา Graduated student profile : May 2010

Imprimer
2010-07-24 13:07:22

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นาย จตุพล จันทร์ทิพย์ / M. Jatupol JUNTHIP
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Chimie / Université du Maine
 • เมือง / ประเทศ : Le Mans / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 31/05/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : friendsha_nong@hotmail.com


(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิกุล แก้วมูล / Mlle Pikoon KAEWMOON
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Génie des procédés/Université Paul Cézanne Aix Marseille 3
 • เมือง / ประเทศ : Marseille/France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 31/05/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : yui_yemza@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรษา ฉิมจารย์ /Mlle Supansa CHIMJARN
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Chimie / Université Paul Cézanne Aix Marseille 3
 • เมือง / ประเทศ : Marseille / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 31/05/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : mery_supansa@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ เชื่อเต๊อะ /M. Santi CHUETOR
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Génie des procédés/Université Paul Cézanne Aix Marseille 3
 • เมือง / ประเทศ : Marseille / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 31/05/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : kondee_ju@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต วันดี / M.Wichit WANDEE
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Diploma in Hospitality Management, Bacherlor in Business Administration /Hotel Institute Montreux , Northwood University
 • เมือง / ประเทศ : Montreux, Switzerland
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 06/06/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : gentleblue@gmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาธิยา อามาตย์มนตรี / Mlle Sathiya Amatmontree
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Diploma in Hospitality Management
 • เมือง / ประเทศ : Montreux, Switzerland
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 17/06/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : An investigation in the air travelers’ buying decision in relation to the “carbon offsetting programs” in international airlines
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : lovely-ugly@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายวรเชษฐ์ อุทธา / M. Worachet UTTHA
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Informatique/Université Paul Cézanne Aix Marseille 3
 • เมือง / ประเทศ : Marseille , France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 03/06/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : worachet789@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ โรจนา / M. Arthit ROJANA
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (รุ่นที่ 2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Economie / Université de Poitiers
 • เมือง / ประเทศ : Potiers , France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 27/05/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : arthit-ro@hotmail.com

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลิซ่า ดารณี บาสคารัน / Miss Liza Dharnee Baskaran
 • ประเภททุนรัฐบาล :ทุนสำนักงาน กพ. ( ไทยพัฒน์)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาโท
 • จากคณะ / สถาบัน : Business Administration / Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt
 • เมือง / ประเทศ : Ingolstadt / Germany
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 21/05/2010
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีทำวิทยานิพนธ์) : Corporate Social Responsibility of Corporations in the Sector of Tourism in Thailand
 • กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
 • Email  : wow_liza@yahoo.com