Amazing Thai Festrival in Bern,Switzerland

Imprimer
2010-06-24 12:08:45

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จะจัดงานเทศกาลไทย Amazing Thai Festrival ณ บริเวณศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2553

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนอาหารไทยให้เป็นที่ชื่นชอบ สร้างความประทับใจแก่ชาวสวิสอย่างกว้างขวางมากขึ้น ด้วยมุ่งหวังว่าการจัดเทศกาลไทยดังกล่าว จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวไทย ตลอดจนส่งเสริมอาหารและการนำเข้าจากประเทศไทย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2553

PDF - 658.2 ko