กระทรวงศึกษาธิการและ สนร. เยี่ยม นทร. สวิตฯ

Imprimer
2010-06-22 18:09:40

การเดินทางไปเยี่ยม นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ศึกษา ณ เมืองบริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(JPG) (JPG)

วันที่ 15 มิถุนายน 2553 นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ อทศ. ณ กรุงปารีสและเจ้าหน้าที่การศึกษา พบปะและร่วมรับประทานอาหารกับ นทร. สถาบัน César Ritz จำนวน 8 รายและสถาบัน SHMS Leysin 1 ราย ซึ่งมี นทร. จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 จำนวน 7 ราย โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งข่าวสารข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ นทร. ในอนาคตทั้งการทำงานและศึกษาต่อในประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ คณะฯ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบัน Mr. Daniel Guttzwiller และนาง Barbara Hoffmann รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา เพื่อรับฟังรายงาน รายละเอียดหลักสูตรและติดตามผลการเรียนของ นทร ด้วย

(JPG) รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2553