ประชุมประจำปี 2553 นทร. ทุนรัฐบาลศึกษาในสวิตฯ

Imprimer
2010-06-21 17:31:24

(JPG) (JPG)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และภริยา ได้กรุณาให้เกียรติเปิดทำเนียบเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับ และเป็นประธานในการการประชุมประจำปีนักเรียนทุนรัฐบาล ตามความต้องการของส่วนราชการที่ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ณ สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ติดตามผลความก้าวหน้าทางการศึกษา อุปสรรคในการศึกษา เพื่อแนะแนวทางในการศึกษา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามโครงการที่ราชการกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพบปะ และหารือนักเรียนไทยเกี่ยวกับแนวทาง การตั้งสมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิสอย่างเป็นทางการด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2553