กีฬาสานสัมพันธ์ นร. ไทย เมืองมิวนิค เยอรมนี

Imprimer
2010-05-26 10:09:29

(JPG) (JPG)

อทศ. ณ กรุงปารีส ร่วมงาน “กีฬาสานสัมพันธ์นักเรียนไทย” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ เมืองมิวนิค เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553

ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ทำความรู้จัก คุ้นเคย ส่งเสริมความรักและความสามัคคี อันเป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับไปพัฒนาประเทศ โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาในช่วงกลางวัน และสันทนากรในช่วงค่ำ สำหรับวันที่ 23 พ.ค. 53 เป็นการไปทัศนศึกษา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พ.ค.2553

(JPG)

(JPG)