สัมมนา นทร โอดอส-สวิตฯ สำเร็จการศึกษา

Imprimer
2010-05-26 10:05:03

(JPG) (JPG)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้รับความอนุเคราะห์จาก เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ในการจัดประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สมาพันธรัฐสวิส และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553-2554 จำนวน 14 ราย บรรยากาศภายในงานเป็นกันเอง โดย สนร. ได้เรียนเชิญ อท.(ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พ.ค. 2553