กิจกรรม Engineers and Architects Meet Diplomats ในเยอรมนี

Imprimer
2010-04-29 16:21:59

ด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับ German Association of Consulting Engineers โดยการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจสหพันธ์ฯ ได้จัดงาน Engineers and Architects Meet Diplomats ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้และความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานทดแทนในมิติต่างๆ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในสหพันธ์ฯ และมีความรู้ความสนใจในด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมงาน ดังกล่าวด้วย

กำหนดวัน/เวลา 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.30 – 15.00 น.

สถานที่ Architekturpreis Berlin e.V.(Association of Berlin Architecture Award) « Kutscherhaus »( KurfÜrstendamm 48/49 10707 Berlin)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน