สำนักงาน ก.พ. เยี่ยม นทร ODOS 2 สวิส

Imprimer
2010-04-22 09:52:00

(JPG) (JPG)

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายอริยะ สกุลแก้ว ได้นำ คณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงาน ก.พ. 2 ท่าน เยี่ยม นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 2 ที่ศึกษาวิชาการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ ณ สถาบัน SHMS HIM Glion และ IMI ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2553

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เมษายน 2553

(JPG) (JPG)