สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเมืองโลซานน์ 12 เม.ย. 2553

Imprimer
2010-04-21 16:21:00

(JPG) (JPG)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ สถาบัน Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส ในวันที่ 12 เมษายน 2553

ในการนี้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฝรั่งเศส ได้รับพระราชานุญาตให้ นำนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยที่ศึกษา ณ เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 8 ราย รับเสด็จพระราชดำเนิน และกราบบังคลทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการศึกษา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เมษายน 2553