การคัดเลือก นทร ODOS. เข้ารับราชการ

Imprimer
2010-03-29 12:00:59

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประกาศข่าวเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุู้ผู้ได้รับทุนโครงการหรนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ดังเอกสารแนบท้าย

หรืออ่านรายละเอียดได้ที่นี่

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2553

PDF - 790.1 ko
News from OCSC for ODOS