การเยี่ยม นทร. ODOS (รุ่น2) ศึกษาเมือง Limoges

Imprimer
2010-03-10 15:39:43

(JPG) (JPG)

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 อทศ ณ กรุงปารีส (นายอริยะ สกุลแก้ว) และ จนท. การศึกษา ( นางบุษยา เวิน) เดินทางจากกรุงปารีสเพื่อเยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) ศึกษา ณ เมือง Limoges จำนวน 7 ราย (ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา – IUT Limoges 4 ราย และมหาวิทยาลัย Limoges 3 ราย)

ในการนี้ M. Laurent BOURDIER อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา คอยให้การต้อนรับคณะฯ อทศ. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

ในภาคบ่าย คณะฯ จัดการประชุม นทร. จำนวน 7 ราย ( 1 รายมาจากสถาบัน IUT Issoudun) นทร. แนะนำตัวและรายงานผลการเรียน บางรายยังรอผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และจะรายงานผลการเรียนมายัง สนร. ในโอกาสแรก นทร. ทั้ง 7 รายกำลังเรียนภาคเรียนที่ 2/2552-53 และเตรียมการฝึกงานภาคบังคับตามหลักสูตรของสถาบัน IUT/ ภาคสมัครใจในมหาวิทยาลัย โดย นทร. 1 รายจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนกรกฎาคม นี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2553