ข่าวถึง นทร ทุน กพ. ( ไทยพัฒน์)

Imprimer
2010-01-14 14:54:27

สำนักงาน กพ ได้แจ้งนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรนักเรียนทุนรัฐบาล ( กพ. - ไทยพัฒน์) ที่จัดสรรไว้เป็นทุนกลางให้เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาตามโครงการที่ทางราชการกำหนดไว้ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2553

PDF - 105.6 ko