วันชาติไทย ปี 2552

Imprimer
2009-12-04 12:29:12

(GIF)

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติในนาม วันชาติไทย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ได้จัดพิธีในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 และจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลในภาคเช้า

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายวีระพันธุ์ วัชราทิตย์และภริยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ กว่า 300 คน ประกอบด้วย ทูตานุทูตประเทศต่างๆ หน่วยงานราชการ - องค์กรฝรั่งเศส และแขกของสำนักงานหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร.) ได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้แทนสถาบันภาษา มาร่วมงานครั้งนี้ เป็นความทรงจำที่มีคุณค่าและยังเป็นโอกาสกระชับความสัมพันธ์ กับหน่วยงานของประเทศฝรั่งเศส ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ นทร. เป็นอย่างดี

(GIF) (GIF)

ภาพซ้าย - นทร. มาร่วมงานและให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน

ภาพขวา จากซ้าย M. Gilles GUEGUIN ผู้อำนวยการสถาบันภาษา CIEL- BREST , M. Marc MELKA ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค และอัฟริกา กรมวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการอุดมศึกษาและวิจัย และ M. Bernard TROY ผู้อำนวยการสถาบันการโรงแรม และการท่องเที่ยว Saint Quentin-en-Yvelines

(GIF)

จากซ้าย Professeur Patrick DONNET ผู้อำนวยการ สถาบัน IUT – Le Mans /M. Olivier RIBAULT Chargé des Relations Internationales - ADIUT / Professeur Jacques LAUTIER จากสถาบัน IUT – Montpellier / M. Gilles GUEGUIN ผู้อำนวยการสถาบันภาษา CIEL- BREST / Mme. Marion VILLIERS ผู้แทนจากสถาบันภาษา CAVILAM – Vichy / Professeur Honoraire Jean-Claude BROSSE จาก Université du Maine / M. François BROSSARD ผู้อำนวยการสถาบันภาษา CAREL – Royan / Professeur Philippe DANIEL รองอธิิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Université du Maine

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ธันวาคม 2552