ตรวจเยี่ยม TSC และติดตามการดูแล นทร เยอรมนี

Imprimer
2009-12-03 10:39:30

(GIF) เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2552 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ได้เดินทางไปกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อตรวจเยี่ยมบริษัททีเอสซีและติดตามผลการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่ศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รูปซ้าย : ออท ณ กรุงเบอร์ลิน ให้เกียรติมาร่วมให้คำแนะนำ เกี่ยวกับภารกิจการดูแลฯ

อทศ ณ กรุงปารีส ถ่ายภาพร่วมกับ จนท สนร และผู้แทนบริษัท TSC  (GIF) (GIF)

ในโอกาสนี้ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ได้เข้าคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมบริษัททีเอสซีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลด้วย

รูปล่างซ้าย-ขวา : อทศ ณ กรุงปารีส ถ่ายภาพร่วมกับ จนท สนร และผู้แทนบริษัท TSC

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ธันวาคม 2552